לבכות מכאב של אחר

בחורה עם מחשב נייד

לבכות מכאב של אחר

לבכות מכאב שלא נגמר
להבין שאתה זמנית בר מזל
לדעת שאתה לא כל יכול
לשנות עבורך תפקיד מיותר
אפשר להגיד הכל משמים….

לבכות מכאב של אחר
לבכות מכאב שלא נגמר
לשכוח מעורבות האדם
להתפכח ולהבין אם כואב
כאב יש ואם הוא אינו שלך
כאב אינו הכרח משמים….

לבכות מכאב של אחר
לבכות מכאב שלא נגמר
ורק המילים שבלב
מחזיקות הנשמה שתצוף
והשכל שלא מבין לא יבין
ומה שקרה עוד יקרה…

אפילו שיודעים כולם….
דמעות אינן מים….