במיוחד בשבילך

בחורה עם מחשב נייד

לא קמתי
היום כמו אתמול.

היום אני הרבה
יותר מאושר.
לא שרתי
עדיין שיר בוקר,
אשיר אותו
יותר מאוחר.

לא צבעתי
הזקן השיער,
הכל אעשה
בזמן המתאים…
בזמן…שאבחר…

אבל המשימה
שלי להיום,
כמו אתמול
אותה משימה.
לעשות שיהיה טוב

במיוחד בשבילך
האחת והמיוחדת
האחת והיחידה
אותה אהבתי
​ואוהב לעד.