לא הולכים לבית הספר או לגן ב- 1/9/15 – ילדים עם קשיים נפשיים "נוכחים נפקדים"

נכות נפשית הינה מצב רפואי לכל דבר ועניין.
יש ילדים עם גבס ביד ויש ילדים עם שבר בלב, ומצבם של חלק מהם הוחמר עקב מבצע "צוק איתן".
על פי "חוק ילדים חולים – 2001", ילדים השוהים בביתם עקב מחלה באישור רופא – זכאים לשירות חינוכי מותאם בבית באמצעות זכיין של משרד החינוך- "עמותת קדימה-מדע".

abdominal-pain-in-children-s15-photo-of-sick-boy-in-bed

שלשה ילדים עם תסמונת טוראט, אותם אני מלווה בחודשים האחרונים מטעם אסט"י, לא הולכים היום לבית הספר.

ילדים אלו מתמודדים עם תסמונת טורט יחד עם קשיים רגשיים ונפשיים מורכבים, כאשר מערכת החינוך אינה מצליחה להכיל אותם.
מדובר במצב רפואי לכל דבר ועניין. יש ילדים עם גבס ביד ויש ילדים עם שבר בלב, ומצבם של חלק מהם הוחמר עקב  מבצע "צוק איתן".

במקרה אחד קיצוני במיוחד – לפי חוות דעת רפואיות, גם הטיפול התרופתי לא יכול להושיע וההחלטה על השמה במסגרת החינוכית תידחה עד להתייצבות המצב הרפואי עקב טיפול תרופתי לא מוצלח.

בשני המקרים האחרים – הילדים נמצאים בשלב ביניים עד להשלמת האבחון וקביעת תכנית טיפול מסודרת.

יום אחד ילדים אלו והוריהם יסתכלו אחורה לעבר ה- 1/9/15.
האם זה יהיה בזעם או בסיפוק – זה תלוי גם בכוחות של ההורים וגם ביכולת של מערכות החינוך והבריאות לספק למשפחות תמיכה הולמת.
אם באיזור המרכז יש יותר פתרונות חינוכיים, גם אם לא מספקים ב- 100% – לא כך בפריפריות (צפונה מחדרה ודרומה מגדרה).
ולכן, ישנם יותר מדי ילדים עם בעיות נפשיות, שמגיעים לאשפוז רק בגלל שלא נמצאו להם פתרונות חינוכיים הולמים.

אני מנסה להציג את הנתונים באופן עובדתי, אף שלבי ומחשבותי עם ילדים אלה ועם הוריהם.
דילמות לא פשוטות עומדות בפניהם של ההורים – טיפוליות, משפחתיות, כלכליות וחינוכיות;
אמנם, ניתן להתייחס ל- 1/9/15 כאל עוד נקודה בתהליך ההתפתחות של ההורים ושל הילד. אך זה אינו מקל על כאב התסכול ותחושת הדחיה.
דבר אחד בטוח – מדובר במציאות בלתי אפשרית מבחינה רגשית וכלכלית עבור יותר מדי משפחות בישראל.

על פי "חוק ילדים חולים – 2001", ילדים השוהים בביתם עקב מחלה באישור רופא – זכאים  לשירות חינוכי מותאם בבית  באמצעות זכיין של משרד החינוך- "עמותת קדימה-מדע". זכאות זו מאושרת לילדים, אשר נעדרו מבית הספר מעל 21 ימי לימוד רציפים, או נעדרו לתקופות קצרות יותר בתכיפות גבוהה במהלך שנת הלימודים, בגין טיפולים מתמשכים. בסה"כ זמן היעדרות התלמיד לא יפחת מסה"כ 30 ימי לימוד במהלך כל שנת הלימודים.

להלן קישור לנוהל הרלוונטי לשנת הלימודים התשע"ו.
הורים לתלמידים עם תסמונת טוראט, אשר מבקשים לממש את זכאותם לשירותי חינוך בבית ונתקלים בקשיים – מוזמנים לפנות לארגון סינדרום טוראט ישראל (אסט"י) באמצעות מייל: tsaisrael@gmail.com או טלפונית: 055-8828331

בשם עמותת אסט"י אני מאחלת לכל הילדים החולים בישראל ולמשפחותיהם רפואה שלמה ומהירה ושנה טובה!

C – כל הזכויות שמורות לענת אימבר 

anat-header-10