החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו- לא בכל מקרה!

החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (להלן: "החוק") נתן תקווה לבני זוג שהפנסיות שצברוו היו הרבה יותר נמוכות מאלו של בני זוגם, לקבל את המגיע להם בפנסיות של בני הזוג ללא תלות בהם, אלא ישירות מהגורם המבטח. החוק הוחל רטרואקטיבית על הסכמי גירושין בתנאים מסויימים ונתן אפשרות לבית המשפט לעשות את ההתאמות הנדרשות להסכמים שלא עמדו בתנאי הסף. כיוון שהחוק הוא חדש ואין הרבה פסיקה בגינו, כל פס"ד שמאחוריו מקרה בנושא, ממלא אותו בתוכן. במאמר זה יתואר פס"ד שניתן לגבי הסכם גירושין מלפני 12 שנים, שלא עמד בתנאי הסף של החוק ואחד הצדדים ביקש להתאימו.

החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו הינו חוק חדש בן שנה וחצי לערך וכבר נרשם בו חידוש משפטי. עיקרו של החוק הוא האפשרות של בן זוג לקבל את חלקו בפנסיית בן הזוג לשעבר ישירות מהגוף הפנסיוני וללא צורך בתלות בבן הזוג שיעביר את אליו את הסכומים.

 ככלל, החוק מאפשר להסדיר את חלוקת החסכונות הפנסיוניים שנוצרו לבני הזוג במהלך תקופת השיתוף, בסמוך למועד פסק הדין וללא צורך בהמתנה למועדי מימוש בגילאי פרישה. ניתן להחיל את החוק גם על פס"ד לחלוקת חיסכון פנסיוני שנתנו לפני תחילתו של החוק וזאת בתנאים מסוימים,  כאשר בית משפט שנתן את פסה"ד קובע  את משך התקופה המשותפת, מציין את מועד הפירוד וכן קובע שיעור קבוע של בן הזוג בפנסיה (אך לא מעל 50%).

 כאמור, בימים אלה התקבל פסק דין המחדש הלכה בנושא וקובע כי לא בכל מקרה יוכל החוק לחול רטרואקטיבית כך שבן זוג יוכל לקבל את חלקו בפנסיה ישירות מהגוף הפנסיוני.

פסק הדין האמור ניתן במקרה של גמלאית של צה"ל, שיוצגה על ידי עו"ד רפי שפטר ממשרד שפטר ושות'. האישה, גרושה זה 12 שנים נתבעה ע"י בעלה לשעבר, בעל סוכנות ביטוח, להחיל את החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני רטרואקטיבית על הסכם גירושין ויחסי ממון שנחתם בין הצדדים בשנת 2004 וקיבל תוקף של פס"ד.

 הסכם הגירושין הסתמך על חוו"ד של אקטואר מוסכם, וכלל את כל ההסדרים הכספיים בנושאי מזונות הילדים ומדורם, את איזון המשאבים בין הצדדים ביחס לדירה המשותפת ולעסקו של התובע וגם הסדרים ביחס לזכויותיו של הבעל  בזכויותיה של האישה עם פרישתה מצה"ל.

 הסכם הגירושין נתן בידי האישה אפשרות לבחור עם פרישתה מצה"ל כיצד ברצונה להעביר לידי בעלה לשעבר את חלקו היחסי בזכויותיה- בסכום אחד או בתשלומים חודשיים המדורגים בארבע מדרגות שונות בהתאם לגילה בעת פרישתה- והיא בחרה בתשלומים המדורגים.

 מאז פרישתה של האישה מצה"ל הועברו התשלומים לבעל על ידה בהתאם להסכם הגירושין באופן רציף וללא תלונות מצידו. למרות זאת, ועם כניסת החוק לחלוקה פנסיונית לאחרונה,  הגיש הבעל  תביעה להורות על החלת החוק על עניינו. הוא ביקש כי בית המשפט יקבע את חלקו באחוזים מתוך הגמלה ויורה לצה"ל להעביר אליו את חלקו בגמלה באופן ישיר.

בית המשפט בחן את החוק החדש ביחס להסכם הגירושים שנחתם בזמנו וקבע כי  הוא לא יוכל לחול במקרה האמור. בית המשפט ציין כי במקרה הנדון,  הסדר התשלום הפנסיוני בין בני הזוג היה כרוך באיזונים בין כל החלקים השונים של הסדר הגירושין כמו מזונות, חלק האישה בעסק הבעל וכד', כך שההסדר לתשלום חלק הפנסיה לא עמד בפני עצמו בלבד.

 בסופו של דבר קבע בית המשפט כי מתן פס"ד האוכף את הוראות החוק יפר את האיזונים השונים בין פרקיו השונים של ההסכם, הפרה המגיעה לכדי ביטול ההסכם וכתיבת הסכם חדש תחתיו. על כן, התביעה נדחתה.

 עו"ד שפטר ציין כי מפסק הדין עולה כי לא בכל מקרה ניתן להחיל את החוק על הסכמי גירושין. לעיתים הפרק הדן בפנסיה אינו עומד בפני עצמו והוא רק חלק מהמכלול הרכושי עליו הוסכם ולא ניתן לנתקו ממנו.

אורנה שפטר, עו"ד (עו"ס) ומגשרת זוגית ומשפחתית, רחוב היצירה 3 רמת גן, 03-6962453 050-7306526, orna@shpetter-law.co.il

מאמרים נוספים בנושא גישור גירושין אפשר למצוא באתר הבית שלי: os-gishur.co.il/

אורנה שפטר
שמי אורנה שפטר, אני עו"ד ועובדת סוציאלית, עוסקת בגישור גירושין, גישור זוגי וגישור משפחתי, ומנחה קבוצות של נשים וגברים בתהליכי פרידה וגירושין. נשואה, אם לשני בנים ובת. משרדי נמצא בר"ג, מקבלת גם ברמת השרון. הבלוג משלב בין מידע משפטי, סיפורים מחדר הגישור, מקבוצות התמיכה ומחיי. מאמרים נוספים בנושא גישור גירושין ועוד אפשר למצוא באתר הבית שלי: os-gishur.co.il/