לאהוב, זה לא רק, לחבק לנשק…

בחורה עם מחשב נייד

רק ממבטך, אני מבין האמת,

מבין ההבדל בין העיקר והתפל,

מעייניך חש, נאהב ואוהב,

אם הכאב קיים… או מרפה,

משפתייך מקבל, את שהראש משדר,

מליטוף שערך, הרך המתארך,

שחולף הרבה, מעבר לצווארך,

שאותי משך, מבלי שאתכוון…

אני חש ויודע, אותך רציתי וארצה,

והחיבוק שהיה, והחיבוק שיהיה,

עושה שאבין, שהקשר הזה שלנו

הקשר הזה רק מתחזק,

לאהוב זה לא רק, לחבק להתנשק…

לאהוב זו אחריות, עם כיף וכאב, 

לזכות מידי יום, מחדש להתרגש,

למלא הנשמה, בהרבה כיף,

שמחזק את כל שבינינו,  יש!