כמו סופה

בחורה עם מחשב נייד

הלכתי קדימה ונשמתי עמוק, בראש כבר התחלתי להריץ את התסריטים האפשריים.
ניסיתי לחשוב מי יגיד מה, לחלוק או לא, בסוף החלטתי שלא כי כמו תמיד אני
לא סומכת על אף אחד בחיים המזויינים האלה, בסופו של דבר אנשים יש להם
נטייה לאכזב – במיוחד בעיתות משבר. מה לעשות? אלה החיים ואני לא אחנך אף
אחד וגם אין לי יומרה כזו.