כוכב אחד מעז

רגע לפני יום הזכרון חשוב לי לזכור דווקא את הילדים החיים, ואת האפשרות שיום אחד לא יפחדו כאן שילדים עוד רגע ימותו