ימי גיבוש לחברות

בחורה עם מחשב נייד

ימי גיבוש לחברות משמעותיים מאוד על מנת לבצע סינרגיה של כלל צוות העובדים שלכם בקרב מקום העבודה שלהם. ביצוע אירועים חברתיים אשר יוציאו את צוות העובדים שלכם מכדי הבנליות אשר הם שוררים בה ויחדירו בהם נמרצות חיובית, אשר תביא לכדי מערכת יחסים יותר לבבית בין איש לבין רעהו ולביצוע של אווירה של צוות, שיתוף פעולה רב וכן תקשורת יעילה ומיטבית בין צוות העובדים שלכם.

 על פי מחקרים בתחום של תרבות ארגונית וכן השפעה של ימי גיבוש לחברות עבור קשר ועבור תקשורת בין צוות של עובדים לבין ההנהלה ובין צוות של עובדים לבין עצמם.

היתרונות של ימי גיבוש לחברות –

  • הטבה ביחס בין אישי – היריבות, לחץ הזמן, הדרישה לסמוך ולהסתייע ביתר חברי הצוות של העבודה או לחלופין של הקבוצה, על מנת לשגשג במטלות אשר הוענקו במסגרת יום הגיבוש גורמת לכדי קשר סמוך יותר וליחס בין אישי מיטבי בין צוות העובדים שלכם.

 נהוג אף בין העסק או החברה כי יש מעמדות אשר במקום של עבודה לא רק בין העובדים לבין הבוסים, כי אם הן בין העובדים לבין עצמם. מעמדות אשר הוקמו על תשתית של וותק ועל פוליטיקה אשר הינה פנים ארגונית. לפעמים ימי גיבוש לחברות מאתגרים מציפים את המעלות של צוות העובדים שלכם ולפתע הם מאופיינים באופן שונה מן ההיבט של עובדים נוספים הן בעיני עצמם, מה שיוצר תקשורת בין אישית רבה בין צוות העובדים שלכם.

  • שיתוף פעולה לעת ממושכת – הפעילות אשר מתרחשת במהלך ימי גיבוש לעובדים, הינן פעילות אשר מחייבת שיתוף פעולה אשר עשוי להיות הדדי בין כל חברי הקבוצה, בשל כך כי לרוב המשימות מסויגות בעת כל שהיא ובעוד משאבים. ישנה דרישה של סינרגיה של כוח של חברי הצוות על מנת לשרוד את הפעולות השונות ושמא גם לנצח בהן.