ילדות של נסיכה/ דנית בר

הרעלה הורית או הורות מרעילה הוא סוג מתעתע ומוכחש של התעללות ואלימות שקטה. ילדות של נסיכה- זהו סיפורה של שלגיה, זוהי דוגמא אחת של בת המורעלת על ידי אימה. מוזמנים להיכנס ולקרוא על הסימפטומים ועל דרכי ההתמודדות.

ילדות של נסיכה

הרעלה הורית או הורות מרעילה הוא סוג מתעתע ומוכחש של התעללות ואלימות המוסווית לעיתים קרובות מן העין, שקטה, מושתקת, ובמקרים רבים גם משתקת.
הרעלה הורית משמעה הורות מנוכרת רגשית, פוגענית, מרוחקת ומצלקת את הילד. בספר מתקיים דיון נוקב בהיבטים השונים של הורות מרעילה, ומוצע בו הסבר לתהליך הרגשי אותו עוברים ילדים להורים מרעילים, בצד ניתוח הנזקים שנגרמים להם כתוצאה מיחס הורי זה.

לעיתים חוסר יחס, או יחס שלילי של הורה לילד, הוא מתמשך ומובנה. ללא עיבוד פסיכולוגי, הן בנפשו של ההורה והן בנפשו של הילד, עלולים להיווצר עם הזמן ריחוק ונתק מבחינה רגשית ביחסים הבין אישיים.
לעיתים אותה אהבה- ללא- תנאי, שהכרחית להתפתחות של הילד, אינה קיימת, והניסיונות להמציא אותה יש מאין עלולים לפגוע בילד עוד ביתר שאת. לכן, במקרים בהם מדובר בחוסר אהבה, ביחס פוגעני מתמשך ובחוסר סיכוי ליצירת יחסים של אהבה, יש שהדבר החיוני לבריאותו הנפשית של הילד הוא נתק מהוריו.

אחד ההיבטים היותר קשים של תופעת ההורות המרעילים נעוץ בהעמדת הפנים. מחד גיסא יחס מרעיל של ההורים כלפי הילד, ומאידך גיסא העמדת פנים של הורות מושלמת כלפי הסביבה. תעתוע זה הוא בין השאר, הגורם שמביא את ילדיהם של ההורים המרעילים להתייסר כל חייהם בניסיון להבין מדוע אינם מצליחים לאהוב את הוריהם, מבלי להעלות על דעתם שלמעשה ההורים הם הנגועים ביחס אמביוולנטי כלפיהם.

חווית ה"אין סיפור", התעתוע, מבדילה את תופעת ההורות המרעילה משאר אופני ההתעללות בילדים. מקובל לחשוב כי התעללות כרוכה בהתנהגות אלימה.
רבים מהילדים המורעלים הם ילדים לאנשים משכילים. מבחינת הילד, העובדה שדווקא ההורה, שנחשב למשכיל, נערץ ונאור, הוא שמתעלל בו, יוצרת סתירה בלתי ניתנת לפענוח ומוסיפה על סבלו. סתירה זו מהווה לעיתים רכיב יסודי באבחנה מבדלת בין התעללות נפשית מוכרת, לבין הרעלה. במובן זה בדיוק הרעלה היא התעללות שקטנה ומושתקת.

איך יודעים שבאמת מדובר בהרעלה הורית? בהקשר זה ניתן לומר, שאם ילדים אינם בטוחים ביחס של הוריהם כלפיהם הדבר מעיד על בעיה. בבחינת 'אם יש ספק אז אין ספק'.
להרעלה יש ביטויים רבים. אחד מהם קשור לאהבה התלויה בדבר. לעיתים הורים שעסוקים יתר על המידה בהישגים של ילדיהם מחפים בכך על חוסר אהבה ועל ניכור רגשי. הורים אחרים תובעים מהילד שלהם לממש את חלומותיהם, ובכך מפעילים עליו לחץ קשה ומעבירים אליו מסר ברור, שאם לא יצליח להגשים את חלומם הוא ייתפש מבחינתם ככישלון.

לרוב ילדים מורעלים הם דווקא בוגרים שאפשר לסווגם כנורמטיביים. לאורך כל חייהם הם ממשיכים לנסות ולרצות את הוריהם על ידי היותם ממשיכי הדרך בה גדלו ועושי דברם של ההורים, ולו רק מתוך חשש שאם לא יעשו כן יידחו.
קיים קשר סמוי ואפל בין סודות לבין התעללות. במיוחד התעללות שקטה ומושתקת, כדוגמת הרעלה הורית. אלה הם סודות משפחתיים, בבחינת "דברים שהשתיקה יפה להם".

פחד, גם אם אינו כה קיצוני, הוא חלק מובנה ביחסים בין ילד מורעל להוריו. אותו פחד מונח בבסיס נטייתם של חלק גדול מהילדים המורעלים להפוך לילדים מרצים. זהו פחד מפני עונשים, משתיקות ארוכות ועוינות, מהתעלמות, מחוסר התייחסות ומעל הכול מדובר בפחד לאבד את הסיכוי לזכות יום אחד במעט אהבה מההורה המתעלל.

מי שגדל בבית מרעיל ומתבייש בהתנהגות הוריו, נזקק לא אחת לאידיאליזציה כדי להפחית מתחושות הבושה והמבוכה. ילדים מורעלים אלה נוטים לספק תיאורים מוגזמים ומופרכים של עזרה שהם מקבלים מהוריהם ומאדירים את היחסים עמם. אבל לא רק הבושה מניעה את תהליך האידיאליזציה, אלא גם מנגנון הכחשה שראשיתו בילדות.
הכחשת האמת אמנם מאפשרת המשך קיום יחסים כלשהם, אבל כמובן שלא מדובר ביחסים תקינים. גם כאנשים בוגרים, אלה שגדלו כילדים מורעלים מרגישים מתח, דריכות ואי שקט לקראת על מפגש עם ההורה המרעיל.

ילדים מורעלים כל כך רגילים לחוסר התייחסות עד שלעיתים הם עצמם אינם מבחינים בה. יש כאלה שנחלשים, אחרים מתחשלים, יש כאלה שמתחסלים ויש שמתחסנים. אבל תמיד, אצל כולם, ניכרים אותם אותות של תסכול, תבוסה, בלבול וסוג של אפיסת כוחות מול מגוון הניסיונות להגיע אל לב ההורה המרעיל, אולם ללא הועיל.

ביחסי הורים מרעילים וילדיהם, הדינמיקה הטבעית מתהפכת לעיתים קרובות. ההורה הוא התובעני והילד הוא המתחשב והמעניק. במצב הזה, לא רק שההורה מונע מהילד אהבה ופוגע בו ללא הרף, הוא אף דורש מנו הבנה והתחשבות עד אין קץ. ההורה נוהג כילד והילד מתבקש לפקד כהורה.

הורה מרעיל מונע מילדו את התחושה הבסיסית של בטחון רגשי, אמון וחמלה, שלא לדבר על אהבה, במשמעות הראשונית ביותר שלה. הזעקה הפנימית לאימא- אימא אמתית ולא האם במציאות, מוכרת לכל ילד מורעל. זו חווית יתמות, יתמות בעצם החיים עצמם.

ההבדל בין ,אימא פולניה, לבין אימא מרעילה ברור, מאחר שבבסיס היחס של האם הפולניה לילידה יש אהבה. האם הפולניה מטפלת בילדיה גם כאשר היא קורבנית, לעולם אינה מספיק מרוצה מילדיה ומטמיעה סדרתית של רגשות אשם. אולם על פי רוב לילדיה של האם הפולניה אין ספק באהבתה אותם.
לעומתה האם המרעילה לא מתקרבנת אלא מקרבנת את ילדיה ואינה מוותרת. היא נרקיסיסטית מדי מכדי שתאפשר לילדיה לקרבן אותה.

ילדות של נסיכה- סיפור שלגיה הוא סיפורן של בנות המורעלות על ידי אימהותיהן: זהו סיפורם של הילדים המורעלים על ידי הוריהם. של ילדים שחשופים להתנכלות רגשית מתמשכת, נסתרת מן העין. זאת, כך מתברר, אחת מצורות הפגיעה הנפוצות והמרושעות ביותר של הורים בילדיהם, ולא במקרה אין מרבים לדבר עליה.
התנפצות הפנטזיה ההורית- משפחתית של אותם זוגות צעירים, אשר אינם מוכנים נפשית וריגשת להורות, היא, כך מסתבר, תופעה נפוצה למדי.
פנטזיית האימהות המושלמת מתרסקת לא אחת עם המעבר החריף לשגרת הטיפול היומיומי בתינוק תובעני, הכרוך בעייפות ובקשיים פיזיים ורגשיים שמאפיינים את התקופה הראשונה של חיי התינוק. פנטזיית האימהות המושלמת קורסת גם מפאת הצורך להתמודד עם התפנית החדה מעיסוק נרקסיסטי של האם בצמה ובצרכיה, לדרישה האינסופית להתייחס לקיומו ולצרכיו של משהו אחר.

קשיים אלה אינם העילה היחידה למשבר. קושי נוסף הוא באימהות לבנות, כאשר יש צורך להתמודד עם הקונפליקט הלא צפוי שמתעורר בין הרצון למשפחה מושלמת, המשאלה לבת מושלמת, לבין הקנאה בה והתחרות עמה. אצל אימהות נרקסיסטיות ואגוצנטריות, גם התחרות על תשומת לבו של האב המהווה לא אחת עילה לשבר ולהופעת ניצני עוינות וניכור כלפי זו ש"גזלה" ממנה את מקומה.

הורים מרעילים נוטים לפגוע ברמה כלשהי בכל ילדיהם. אבל לרוב הם "מסמנים" ילד אחד שכלפיו ההרעלה, כלומר הדחייה, הניכור הרגשי והשיפוטיות קשים במיוחד. יחס זה מקבע מעמד של ילד מסומן. המלכודת הקשה של ילדים מורעלים, גם בבגרותם, היא הסכנה לפתח יחסים המאופיינים בדינמיקה קבועה וכמעט דטרמיניסטית של LOSE-LOSE.
על פי רוב האחים המועדפים הם בעלי ברית, סמויים או גלויים, להרעלה של ההורים את אחיהם. האחים עומדים מנגד, ההורים רק שלהם ואם אחיהם אינו מקב מההורים יחס אוהב, סימן שבו עצמו נעוצה האשמה. הנטייה השכיחה אצל ילדים מועדפים היא להזדהות עם ההורה המרעיל.

הורים פרקפקציוניסטים פועלים מתוך אשליה שאם יוכלו לגרום לילדיהם להיות מושלמים, ביחד הם יהפכו למשפחה מושלמת.
התחושה שכל מעידה פירושה אסון מלווה ילדים שגדלו על חינוך מרעיל למצוינות, ורבים מהם מעידים שקיים בתוכם בלבול בין קונפורמיות למצוינות. לתחושתם הם מהלכים על חבל דק כאשר יש לשמור על כל הצלחה ואילו, כל דבר שאינו בסדר, מעיד על כך שאתה לא בסדר. דחיפה מרעילה למצוינות היא ביסודה אגוצנטרית וכמו כל הרעלה היא מתעתעת ומשדרת מסר נוסף, לפיו ילד מוצלח הוא זה שמכוון עצמו להוריו.
הדחיפה למצוינות, לשלמות ולהתנהלות בהתאם לציפיות ההורים היא אחד המאפיינים של אהבה נרקיסיסטית ומותנית ופוגעת בחופש לחיות את מי שאתה מתוך חופש בחירה אמיתי בין רצונות, מאווים, צרכים ואילוצים.
החיים הכפולים, המרצים כלפי חוץ ומושתקים מבפנים, מונחים בין השאר בבסיס אחד הקשיים הנפוצים בהם נתקלים ילדים מורעלים בבגרותם, הקושי למצוא בני זוג ולנהל יחסי זוגיות וחברות טובים.

"הפלה מאוחרת" היא מהלך רשי בו משתנה האיזון הפנימי ביחסה של האם לילדה. שינוי זה מגובה לעיתים בניתוק היחסים, אם כי לא תמיד. מדובר במעין מטוטלת רגשית, נסתרת מהעין אך גלויה ללב. הרגשות השליליים כלפי הילד, כולל הדחייה והרוע, גוברים על הרגשות האחרים של אחריות , זיקה, בושה, אהבה שברירית, גם אם בעירבון מוגבל. מטוטלת זו עלולה לסטות מהאיזון גם בשלבי חיים מאוחרים, כמעט תמיד לכיוון אחד.

ילדים מורעלים נמצאים בסיכון גבוה להישאר מורעלים ולהפוך להורים מורעלים, או לחילופין להפנים את דמות הוריהם ולמצוא עצמם כהורים מרעילים. מנגד גם ילדים מרעילים נמצאים בסיכון גבוה למצוא עצמם כבוגרים לכודים ביחסים מרעילים.

מטרת הספר היא לעזור לילדים המורעלים. לאפשר להם כבוגרים לפתח אופני התמודדות חדשים אל מול ההורים המרעילים, ואל מול יחסים מרעילים בחייהם. לתת ביטוי לקולם של אלה החוששים להודות במציאות זו של חייהם, לעודד אותם להתעמת עם הקשיים שהי מציבה ולהיחלץ ממנה.
שחרור מהיחסים המרעילים הוא תנאי הכרחי לכך שאדם יחזיר לעצמו את חייו, כדי שחייו יהיו באמת שלו. זהו תהליך של התפכחות, שכרוך בהכרח בוויתור על אשליית ההורים הטובים.

מרבית הילדים המורעלים מצליחים לעבור תהליך פרידה רגשית מההורה המרעיל רק בהגיעם לשנות ה-50 ואפילו ה-60 לחייהם. פרידה זו כרוכה בהתפכחות מכאיבה וכואבת מהחלום הראשוני של כל ילד, בכל גיל- החלום שהוריו הם הורים טובים, חמים, אוהבים וראויים.
הפרידה מהדמות הפנימית של ההורה המרעיל הכרחית כדי להחלים באמת, כדי להימנע מיצירת שרשרת הרעלה בין-דורית וכדי לחיות חיים משוחררים ומלאים. כדי להתפתח אישית ורגשית חשוב ביותר לזהות ולהכיר את האופן בו הילד המורעל ממשיך להרעיל את עצמו בבגרותו, מרעיל את ילדיו ונתון המערכות יחסים מרעילות. אחד הביטויים המדהימים לקושי הטמון בתהליך הפרידה הפנימית, תהליך השב ומתרחש בכל פעם מחדש, הוא התהייה של מורעלים האם הם באמת ראויים לאהבה.
לצורך יציאה למסע הפנימי לקראת שחרור דרוש ריחוק מהחוויה הילדית הקשה, אבל לכך דרושה בגרות. לכן רבים מגיעים לכך רק בהגיעם לאמצע החיים.

מתברר שלעיתים קרובות הקשיים הכרוכים בפרידה כזאת מעכבים את תהליך השחרור הנלווה לכך. הציפייה לרגעי חסד של רוך והתייחסות מצד ההורה המרעיל, עלולים לגרום למורעלים להמשיך ולהיצמד בעקשנות למי שפוגע בהם.
מבוגרים שנפגעו מהתעללות ומהרעלה הורית בילדותם ובבגרותם יכולים לשקם את מוחם ואת חייהם באמצעות חוויות חדשות, לעיתים קרובות בעזרת טיפול פסיכולוגי, בעיקר כזה שמסייע לילד המורעל להיפרד רגשית מההורה המרעיל.

דעה רווחת בקרב אנשי מקצוע לא מעטים היא, שהחלמה נפשית מותנית במתן מחילה, ולפיכך הגישה הטיפולית השכיחה היא לנסות להציל את היחסים ו"לקבל את ההורה כפי שהוא," במקום "לקבל את עצמך," הפגוע, המורעל, המחפש דרך לקיום עצמו, בזכות עצמו.

המסר העיקרי בספר הוא שהסליחה אינה חייבת להיות מופנית בהכרח כלפי ההורה המרעיל אלא מיועדת ליישוב הסכסוך הרגשי הפנימי של המורעל בבגרותו, כך שיוכל לאפשר לעצמו היפרדות רגשית ולעיתים פיזית מההורה המרעיל ושבירת מעגל ההרעלה ביחסיו הבוגרים.

מאחלת לכם קריאה פורה ומעניינת!

XOXO

אחת שיודעת 😉

קרין מילשטיין
סטייליסטית, מאמנת כושר ובוגרת תואר שני לתקשורת ועיתונאות. זה מה שיוצר את הבלוג על תרבות, סגנון חיים, טיולים, ביקורת ספרותית, שירה ועוד... מוזמנים לקרוא, להגיב ובעיקר להנות... XOXO אחת שיודעת ;-)