יבואנים זעירים אתם לא לבד!

יו"ר וועדת הכלכלה חה"כ איתן כבל: "העסקים הקטנים הם לב לבה של הכלכלה בישראל ואנחנו כאן בוועדה נמשיך לפעול לקיום דיונים מעמיקם בנושאי תקנות והצעות חקיקה המוגשות לשולחנו תוך דאגה שלא תפגעו בניסיון להביא לאיזון מלא בהצעות המוצעות"

הבוקר (יום ג' 29.5.18) התקיים דיון בוועדת הכלכלה בכנסת בראשות חה"כ איתן כבל בו לקחה חלק גם הלשכה בראשות דרור אטרי עו"ד אוסנת הילה מארק יו"ר הוועדה לקידום נשות העסקים בישראל ויועמ"ש ארגון היבואנים הזעירים בלשכה וחברים רבים בענף.

על שולחנה של הוועדה עמדה הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון) התש"ח 2017 .

עניינה של החלטת ממשלה מס' 195 מחודש מאי 2009 הנו פתיחת ענף ייבוא הרכב לתחרות הוגנת שתטיב עם הציבור ותעניק הזדמנויות חדשות לבעלי עסקים קטנים ובינוניים. עתה מתכנסת וועדת הכלכלה לדון בשינויים בנוהל ומעצם היותה של לשכת המסחר ארגון המאגד עסקים זעירים וקטנים בענף, נתבקשה הלשכה להביע את עמדתה בעניין בפני הוועדה הנכבדת ונעתרה לבקשה זו ברצון.

למען סיבור האוזן, כחלק מחברותה בארגוני הסחר הבינ"ל, מספקת לשכת המסחר תעודות EUR1 ליצואנים המבקשים לייצא את סחורתם למדינות האיחוד האירופי ותורכיה ושאותם עליהם להחתים ברשויות המכס בישראל. מכאן בקיאותה של לשכת המסחר בעניין שעל המדוכה;

עמדת הלשכה לגבי עיגון פטור היבואנים הזעירים מהצגת תעודת EUR1(תעודת תנועה) כתנאי להפחתת חבותם בדמי מכס בישראל: נוהל 3/16 להלכה אינו מתייחס לסוגיה זו ולמעשה היבואנים הזעירים היו פטורים מהצגת תעודת התנועה בישראל כתנאי לקבלת הנחה בחבות המכס (בשיעור של 7%). זאת לעומת היבואנים הראשיים שנאלצו להציג את התעודה על מנת לזכות בהנחה זו.

הנוהג של פטירת היבואנים הזעירים מהתעודה מקורו בהבנה עקרונית לכך שהנפקת תעודות EUR1 נעשית על ידי היצרניות אשר נוהגות לייצא את כלי הרכב שלהן, ואילו ייבוא מקביל אינו נעשה מול היצרניות אלא לרוב דרך משווקים מקומיים שעיקר עיסוקם הוא שיווק בתוך גבולות מדינותיהם. משום כך אותם משווקים מקומיים אינם מנפיקים תעודת תנועה (בין אם מסיבות חוקיות או משיקולי כדאיות) ועל כן יכולתם של היבואנים הזעירים לקבל תעודת תנועה היא בין קלושה לאפסית. עינינו הרואות, כי הדרישה הצינית לביטול הנוהג הנ"ל נועדה רק כדי להשיב על כנו את היתרון התחרותי הבלתי הוגן שעמד ליבואנים הראשיים ערב הרפורמה בענף, לפגוע פגיעה אנושה ביבואנים הזעירים וכמובן לשוב ולהשית עלויות עתק על הציבור.

משום כך הלשכה למסחר תומכת בעיגון מסודר בתוך נוהל משרד התחבורה של הנוהג המעניק ליבואנים הזעירים הנחה בחבות המכס גם ללא תעודת תנועה ומבלי שתעודת התנועה תהווה תנאי מקדים לקבלת ההנחה.

לשכת המסחר מבקשת להתייצב לימין היבואנים הזעירים ולהביע את תמיכתה בדרישתם הנוגעת לסעיף 2.1 בנוהל: הארכת פרק הזמן הנקוב בסיפא של הסעיף מ-12 חודשים ל-18 חודשים או החלפת מועד הייצור במועד העלייה לכביש כמועד שממנו מתחילה ספירת 12 החודשים. עבור היבואנים הזעירים, הגבלת הייבוא לרכבים שיוצרו רק ב-12 החודשים שקדמו לשחרורם מהמכס בישראל הנו פרק זמן קצר מדי שאינם יכולים לעמוד בו. משמעות העניין הוא שאם חל עיכוב בהגעת המשלוח לישראל, כפי שקורה מעת לעת בענפי הייבוא השונים, הסחורה נתקעת במכס וגוררת חיובי עתק. בהינתן שיבוא מקביל לוקח זמן רב יותר מיבוא ראשי וזאת מעצם טבעו במסלול מקביל, נסיבות העניין מצריכות פרק זמן ארוך יותר. רק היום למשל, ישנם כעשרה כלי רכב אשר הוזמנו על ידי יבואנים זעירים שתקועים במכס בשל אי עמידתם בדרישת 12 החודשים הנקובה בסעיף 2.1.

לשכת המסחר שמחה כי יו"ר הוועדה חה"כ איתן כבל הציב לנגד עיניו את הדאגה לעסקים זעירים וקטנים בענף ולא מיהר לקבל החלטות בעניין עד בחינת הנושא לעומקו ולמידת הנקודות שהציבה הלשכה וארגונים נוספים בפתחו.

בתמונות: נשיא לשכת המסחר ירושלים דרור אטרי, יו"ר וועדת הכלכלה חה"כ איתן כבל, יו"ר הוועדה לקידום נשות העסקים בישראל ויועמ"ש ארגון היבואנים הזעירים בדיון בכנסת ובמפגש נשיא הלשכה עם יו"ר הוועדה