טיפים למנהלים בתקופה הקורוניאלית. מספר 10

ראש ממשלת פינלד, סאנה מארין, מנהיגות נשית - רכות ותבונה.

טיפ מס. 10

שמרו על איזון בכל דרגות הניהול בין נשים לגברים ככל שניתן, ואם אין באפשרותכם למצוא אפילו מועמדת אחת, דאגו לפחות לאייש לתפקידים אלו גברים המחוברים לצד הנשי שלהם.

ראש ממשלת פינלד, סאנה מארין, מנהיגות נשית - רכות ותבונה.
ראש ממשלת פינלד, סאנה מארין, מנהיגות נשית – רכות ותבונה.

מהניגות הוליסטית היא כזו המכלילה נשים וגברים באופן מאוזן ושומרת על האיכויות הנשיות והגבריות בהובלה של כל ארגון או ממשל. הפרת האיזון מחלישה תשתיות אשר לאורך זמן יבואו לידי ביטוי בדרכים כאלה ואחרות, מבלי שמנהלים יהיו ערים למקור היווצרותם.

כמובן שהנושא תמיד מעורר רגישויות כאשר מייחסים תכונות אלה ואחרות כגבריות או כנשיות, ויש להזהר מהכללות, אולם לצד זאת מן הראוי להגדיר כמה מהן ולזכור שישנן נשים המחוברות לתכונות הנחשבות לגבריות (או לצד הגברי שלהן) בדיוק כשם שישנם גברים המחוברים לתכונות נשיות (או לצד הנשי שלהם). הרגישויות שהסיטואציה מעלה, נובעות בחלקן מדיכוי שעברו נשים במהלך השנים אשר לימד אותן לבטל איכויות הקיימות בהן בכך שאין בהן ערך בעולם המנהיגות הגברית (רכות, הכלה, אמפתיה, עבודה שיתופית וצוותית וכיוב׳) ואי לכך הן אינן מזדהות עם הגדרות המיוחסות לאיכויות נשיות. ואילו גורם נוסף הינו גברים שעברו שינוי והתאימו עצם לעידן החדש כדוגמת הגבריות החדשה, ואינם מזוהים עם התכונות הגבריות המיוחסות למין הגברי בכללותו (כוחנות, נחישות, הישגיות, תחרותיות וכיוב).

שיפוטיות על תכונות נשיות וגבריות כתוצאה ממוסכמות המנהיגות הישנה

תכונות הנחשבות כנשיות כוללות בינהן הכלה, רגישות, כישורים רכים ובין אישיים, אמפתיה, שיתוף פעולה, צוותית, אינטליגנציה רגשית ועוד. נשים רבות למדו לפרש זאת כתכונות שלילית בשל העובדה שגברים היוו את הסטנדרט למנהיגות במהלך מאות שנים, והצלחתם התבססה דווקא על תכונות אחרות כמו: אסרטביות, לעתים אף אגרסיביות, חוסן, נוקשות, ישירות, סמכותיות, כריזמה, החלטיות, כוחנות, וכיוב. מכאן שכל מה שנחשב בעבר כאיכויות נשיות, נתפס (אצל נשים בעיקר) כחסר או מופחת ערך כיוון שלא היה להן מקום לביטוי בעולם המנהיגות הגברי.

מנגד, תכונות הנחשבות גבריות כפי שציינתי מעלה, עשויות לעורר (בקרב גברים רבים) התנגדויות, שכן במהלך השנים התפתחה גבריות חדשה, וחיברה גברים לכישורים רכים, לרגישות וליצירת מערכות יחסים בין אישיים טובה ומכילה, והם אינם מזוהים עם מה שהיווה סמל למנהיגות הגברית הישנה והכוחנית.

הנזק שגרמה התנועה הפמינסטית לנשים

מן הראוי אף לציין כי המהפכה הפמיניסטית, לצד המודעות והשינוי שיצרה בעולם, גרמה הרבה נזק לנשים. התנועה הפמיניסטית בתחילת דרכה העבירה מסר שנשים שוות לגברים בכל מובן, מה שאילץ נשים להתאים את עצמן לעולם הגברי ולהביא לידי ביטוי תכונות של מנהיגות גברית בלבד. נשים רבות הבינו שבכדי לשרוד בעולם הגברי עליהן לאמץ תכונות גבריות ולדכא את הצד הנשי שבהן. אותן האיכויות החשובות ביותר שיכלו להביא להנהגה, דווקא מתוך היותן נשים, דוכאו והוטמנו עמוק באדמה. רק בשנים האחרונות הבשיל עולם המנהיגות (וכן גם הנשים עצמן) והשכיל להכליל את הערך שמביאות נשים לתוכו, ויותר מכך, לשנות את תפיסת המנהיגות הישנה ולאמץ אחרת, הוליסטית-חדשה שיש בה מקום לשני המינים, על מגוון האיכויות שהם מביאים כערך משלים והכרחי להצלחה ולהנהגה מאוזנת.

באחת השיחות שהייתה לי עם מנהלת שמונתה לתפקיד בכיר בחברה, היא ציינה כמה שהיא שונאת את הרגישות הזאת הקיימת בה. כאשר פתחנו את הנושא לעומק, הסתבר שרגישות מבחינתה הייתה תכונה מאוד לא מנהיגותית, והיא חששה שתצטייר כחלשה. גם לאחר השיחה, כאשר הבהרתי בפניה את חשיבותם של הכישורים הרכים להובלת שינוי ורתימת עובדים, וציינתי בפניה שהרבה מנהלים אותם אני מלווה, לוקים בחסר בכישורים הרכים ובאינטליגנציה רגשית, ועד כמה הדבר עומד בדרכם (מוערר התגנדויות ופוגע בניהולם), היא עדיין נותרה עם ספקות. זהו תהליך של שינוי תפיסה שבאה מעולמות המנהיגות הגבריים, אל עולם המנהיגות החדשה והם כוללים אימוץ של התכונות הנשיות, קבלתן ואף יותר מכך, העצמתן.

תפקידם של הגברים בפיתוח המנהיגות הנשית

לגברים חשיבות רבה בפתיחת כל דלת לשיתוף נשים בעולם ההנהגה, לא מתוך מניעים לקדם ולהעצים נשים (או במקרים מעטים, להעצים את שמם ונראותם האישית), אלא מתוך הבנת הערך והצורך שבהנהגה מאוזנת והוליסטית כנדרש בעידן המנהיגות החדשה.

תפקידן של הנשים בפיתוח המנהיגות הנשית

להביא את מי שהן כנשים, עם תבונתן ורגישותן אל תוך כל תפקיד שאליו הן מגיעות ולחזק את התכונות הקיימות בהן. נשים חייבות להבין שחובתן היא להתוות את דרכה של המנהיגות החדשה, כאשר, בראש ובראשונה, על ידי קבלה של מי שהן וההכרה בערך שהן מביאות, לעולם בכלל ולעולם המנהיגות בפרט.

לסיכום אוסיף כי נשים וגברים אינם זהים, הם מביאים איכויות שונות, וזה היופי שבכל אחד מהמינים (בין אם יש לנו ביקורת כזו או אחרת על כך ובין אם התכונות של המין השני הן דווקא הדומיננטיות באישיותנו). חשוב לזכור שאין תכונות שוות יותר ופחות, ותפקידנו הוא לקבל ולהעצים את האחר מתוך שותפות, הכלה, הכללה וקבלת השוני. יש גם לציין שהקושי להעצים את האחר ולהכליל נובע בעיקר מחוסר קבלה והערכה עצמית ועל כן, העצימו את עצמכם ואת ערככם (לא את האגו שלכם), ותוכלו להעצים את האחר. יש מקום לגדילה לכולם, ואל לנו לחשוש שאחד יבוא על חשבון רעו!

———-
התקופה ה״קורוניאלית״ מביאה עמה אתגרים לצד הזדמנויות חדשות. בימים בהם סדרי עולם משתנים ועמם גם סדרי העדיפויות ניתנת לנו הזדמנות לבחון מחדש את סט הערכים שלנו ומה הם הדברים החשובים לנו באמת. מנצלת הזדמנות מיוחדת זו להקנות טיפ יומי למנהלים במטרה להעצים את מנהיגותם בימים אלו ולהביא עוד נקודת מבט להעשרת עולמם העסקי והניהולי. דרך צלחה…

זיוי קלעי
פסיכולוגית עסקית וניהולית
Web. www.zivikalay.com
Email. Zivikalay4@gmail.com
Tel. 058-6622404

זיוי קלעי- מנהיגות חדשה
כפסיכולוגית עסקית, אני מלווה בכירים ומחזקת את מנהיגותם וניהולם לשם הצלחתם בתפקיד והצלחת החברהשבתי לארץ לפני שש שנים, לאחר שהייה של 25 שנים בקליפורניה, ארה״ב. מעל לעשרים שנות נסיון בליווי מנהלים בחברות גלובליות, בתהליכי מיזוג ורכישות, בגישור פערי תרבויותאת דרכי התחלתי כפסיכולוגית קלינית ובמהלך השנים התמחיתי בפיתוח מנהיגות ומנהלים בעולם העסקי. נעזרת בכלים מתחום הפסיכולוגיה לאבחון תהליכים ובניית תכניות עבודה מדויקות ותפורות אישית עבור כל מנהל/ת בתפקידם ובדרכם הייחודית ופועלת לפיתוח מנהיגות מודעת ואותנטית