חסכון במס בעת ההעברה ובקבלת הנכס לבן משפחה. טיפים של עו"ד רפי שדמי

בחורה עם מחשב נייד

סע' 4א לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי העברת נכס מקרקעין  עקב גירושין אינה מהווה ארוע מס. החוק מאפשר פטור ממס לא רק כשהנכסים עוברים מבן זוג אחד לשני, אלא גם אם  במסגרת הסכם הגירושין מועברים נכסי מקרקעין גם לילדים.

עו"ד רפי שדמי מסביר כי במסגרת הגירושין מודעות רשויות המס כי המציאות כפתה על המשפחה לבצע חלוקת משאבים ועל כן ניתן פטור רחב על עסקאות בתוך המשפחה. בגישה זו מעודד חוק מיסוי מקרקעין הסדרים רכושיים בתוך המשפחה  במקום מכירה כללית של נכסי המקרקעין לצד ג' הכרוכה במס שבח. בעיקר משמעותי  הדבר כשמדובר ביותר מנכס מקרקעין אחד. היתרון הטמון בהסדר זה הוא עצום ויש בו לעודד העברות וחלוקת נכסים בתוך המשפחה במקרה של גירושין. חסכון זה יכול להגיע לעשרות אלפי דולרים שלעיתים ישתווה לסכום שבמחלוקת בין הצדדים.

היתרון המיסויי של מי שקיבל את הנכס

ההטבה תגרום נחת גם למי שקיבל את אותו נכס. שכן המקבל נכס מקרקעין אגב גירושין לא צריך לשלם מס רכישה. זהו חסכון לא קטן בייחוד אם מדובר בדירה שניה של אותו מקבל.

אולם, גם בעת שימכור את אותו נכס שקיבל אגב גירושין, יחושב יום הרכישה לענין המס אותו ישלם ליום בו נרכש על ידי מעביר הזכות ולכן , באם יחול מס שבח בעת מכירת הנכס על ידי מי שקיבל אותו אגב גירושין יחושב המס  כאילו נמכר על ידי  מעביר הזכות ולא היום בו קיבל את הנכס מי שקיבלו אגב הגירושין:  זוהי הטבת מס נאה שיש בה כדי לשנות מהותית את גובה המס שישולם במכירה, אם יחול מס  שבח בעת המכירה. מס שבח מתייחס לציר הזמן וככל שהאדם מחזיק בנכס יותר שנים כך יורד שעור המס. אם אנחנו חוזרים ליום בו רכש המעביר את הנכס אנחנו חוזרים אחרונית לפעמים עשרות בשנים ולכן יש חסכון במיסוי . למשל אם בעת הגירושין  העברתי לילדי את הדירה שלי או אחת מהן הרי כשהם יבואו למכור אותה לא יחשבו את המס מהיום בו קיבלו אותה ממני אלא יקחו את הערך מיום שאני קניתי אותה שזה יכול להיות עשרות שנים קודם לכן ולכן שעור המס שיהיה עליהם לשלם בעת שימכרו יהיה נמוך יותר.

חוק מיסוי מקרקעין מתחשב גם הוא בסטטוס החדש אליו נקלעים פרטים עם פקיעת הנישואין. החוק  מוציא מהגדרת המושג "מכירה", העברת זכויות במקרקעין בין בני הזוג או לילדיהם כתוצאה מהסכם גירושין ובכך פוטר את בני הזוג לשעבר ממס שבח בהעברת זכויות במקרקעין או באיגוד מקרקעין עפ"י פסק דין שניתן אגב הליכי גרושין. החידוש המרכזי הוא שאין עוד צורך בהסדר רכוש בבית דין לענייני משפחה ודי בהסכם גירושין לשם קבלת הפטור.

כדאי לדעת:
מכירת נכס מקרקעין כרוכה בתשלום מס שבח, אלא אם אתה זכאי לפטור במכירת דירה יחידה או שמוכר הדירה לא מכר דירה בארבע השנים שלפני אותה מכירה. מס שבח הוא המס המשולם בגין ההפרש בין מחיר בו רכשתם הדירה לבין המחיר בו אתם מוכרים את הדירה כשהוא משוערך בהתאם לאינפלציה. הגדרות אלה הן כמובן על קצה המזלג.