חישוב כושר השתכרות. עו"ד רפי שדמי מנתח פס"ד חשוב בנושא

בחורה עם מחשב נייד

איש ואשה מנהלים משק בית משותף וחיים תחת קורת גג אחת כבני זוג שנישאו או כידועים בציבור

האיש או האשה משתכרים פי כמה וכמה מבן זוגם.

האם הפרשי ההשתכרות מקימים לצד החלש אפשרות חוקית לתבוע בגין הפרשי ההתשכרות ומהם התנאים שגובשו כך שבהצטברותם ניתן יהיה לפצות בסכום חד פעמי את אותו בן זוג 'הנחות' ביכולתו להשתכר בעתיד לעומת בן זוגו.

שאלה זו, אף כי נדונה בעבר, וקיבלה מענה פרטני בכל מקרה ומקרה ללא קריטריונים וכללים ברורים, נדונה לאחרונה בפסק דין תקדימי בבית משפט לענייני משפחה ברמת גן, שם- בהסתמכו על הגישות השונות שמצאו ביטוי בפסיקה, בספרות המשפטית וגם בספרות אמריקאית, ייצב השופט שילה מעין נוסחא לקביעת סכום הפיצוי לו יהיה זכאי החלש מבני הזוג מבן זוגו שלו נזקף כושר השתכרות גבוה יותר.

מדובר בפסק דין ראשון שמנסה לנסח שיטת חישוב מתודית.

מסקנת בית המשפט היתה אפוא כי בנטלו פרמטרים הכוללים את משך תקופת הנישואין (בית המשפט אימץ את הגישה האמריקאית ולפיה 1% מן הפער יזקף לכל שנת נישואין) ; גילאי בני הזוג; הזכויות האחרות שבן הזוג הנחות זכה במסגרת איזון המשאבים, ההון האנושי של בן הזוג "המוכשר יותר" שאיננו ולא היה תלוי בתרומת בן הזוג "הביתי" ( החלש, שהשתכרותו במשך השנים היתה נמוכה יותר).

באותו מקרה שנדון, האשה השתכרה 7600 שקלים והאיש 23 אלף שקלים בחודש. פער ההשתכרות ביניהם עמד על 15,400 בחודש אולם באותו מקרה חויב האיש לשלם 3000 שקלים מזונות ולכן פער ההשתכרות היה 12 אלף, הואיל  ובני הזוג היו נשואים 22 שנים מגיעה לאשה 22% מסכום זה.

במקרה הזה הגיע בית המשפט למסקנה שתקופת הפיצוי תהיה למשך 3 שנים, הואיל והאשה מקבלת סכום משמעותי במסגרת איזון המשאבים והיא גם יכולה לצאת לעבודה באופן מלא ולכן סכום הפיצוי סך 2728 לחודש הוכפל ב- 36 חודים (3 שנים) כך שהפיצוי נקבע באותו מקרה בגין הפרשי כושר ההשתכרות יעמוד על סך של 98 אלף שקלים בקירוב.

לדברי עו"ד רפי שדמי, העוסק בדיני משפחה וירושות, מסקנת הדברים היא כי בבוא בית המשפט לחשב את פערי ההשתכרות מונחת בפניו משנה סדורה של אלמנטים אשר באמצעותם יוכל לכמת את הפרשי ההשתכרות ולפצות בהתאם הצד שהתשכרותו  וכושר התשכרותו נמוכים ונחותים מבן זוגו שהקדיש את עצמו כנראה במרוצת שנות הנישואין להאדרת שמו שמו, יכולת ההשתכרות והשבחתה.

יצויין כי הפיצוי בגין כושר ההשתכרות אינו בא על חשבון איזון המשאבים, חלוקת הנכסים הפיננסים, חישוב והערכת מוניטין- מוניטין אישו או עסקי, אינו קשור כלל לנכסים עסקיים ואיזון שווי חברות וכיוב'.

נושא הפיצוי בגין הפרשי כושר ההתשכרות עומד בפני עצמו 0 ולראשונה- נפסקה הדרך לחישוב נכון והוגן לקביע שכזו.

בשורה של פסקי דין קודמים שניתנו בסוגיה זו פסקו בתי משפט למשפחה פיצויים בדין פערי כושר השתכרות ואולם אלו בוססו ללא עקרונות מנחים ועל פי שיקול דעחת המוקנה לבית המשפט למשפחה במקרים שכאלה .

זו הפעם הראשונה שבית המשפט כאמור, מנסה לקבוע אמות מידה.