חיים על הגלגלים זה חוקי? רישיון מגורים לבית נייד

רישיון מגורים לבית על גלגלים – האם העמדת אוטובוס או קרוואן נייד על מקרקעין דורשים היתר?

החוק מחייב קבלת היתרי בנייה עבור כל הקמה של בניין, עבור בניית תוספת לבניין קיים או עבור תיקון שמבצעים בו.

האם בית על גלגלים נחשב במסגרת החוק לבניין?

2_1280

ההגדרה לבניין נרחבת, והיא כוללת כל מבנה בנוי, חלקים ממבנה בנוי וחיבורים למבנה, שנועדו לגדר, לתחום או להגדיר את שטחו.

בעוד ההגדרה היבשה אינה מתייחסת למבנים ניידים כמו קרוואן על גלגלים לדוגמה, אין זה אומר שיש להתעלם מהם, או להניח שהם לא מצריכים היתרי בנייה, שכן גם בנושא זה ניתנה פסיקה (ע"פ 191/05) ששופכת אור על הנושא.

עתירה כנגד צו הריסה לאוטובוס, משאית ועגלה בשטח חקלאי

המקרה המדובר עוסק בבעל משק חקלאי שעתר בבקשה לבטל צו הריסה למשאית, עגלה ואוטובוס, שלא הוצא עבורם היתר בנייה, בטענה כי אין למבנים הללו חיבור קבע לקרקע, הם אינם מחוברים לתשתיות מקומיות ומשמשים רק לצורך אחסון מזון לצאן ולא לצורך מגורים.

במקרה, שנדון בבית משפט השלום, נקבעו הפסיקות הבאות:

  1. הכלים שעומדים בפני הריסה אינם כשירים לנסיעה והתניידות הן מפאת העדר רישוי בתוקף למשאית ולאוטובוס והן מפאת העדר מנוע לאוטובוס, ולכן השימוש בהם כמבני קבע מחייב היתרי בנייה.
  2. אף על פי שהמבנים הללו מיועדים מטבעם להיות מוצבים באופן זמני, השימוש שנעשה בהם הוא לא לצורך התניידות, ולכן הם מצריכים היתרי בנייה.

פרט לפסיקות הללו בית המשפט הדגיש כי השימוש בכלים הללו, גם אם נעשה לצורך אחסון בלבד ולא לצורך מגורים, אינו תואם את ייעודם המקורי, שכן לא ניתן כלל להניע אותם.

פרט לכך, נמצא כי הכלים הללו חוברו לתשתית החשמל ולאנטנת טלוויזיה, כך שניכר שהשימוש שנעשה בהם הוא לפרק זמן ממושך, מה שחיזק את קביעתו של בית המשפט.

לסיכום, בכל מקרה שבו הצבת בתים על גלגלים הנה ארעית, אין היא מחייבת הוצאת היתרי בנייה. לעומת זאת, במקרים בהם מציבים קרוואן נגרר, קרוואן נייד, אוטובוס או כל כלי נייד אחר שיש בו סממני קבע יש צורך בהיתרי בנייה.