חוזה דולה

בחורה עם מחשב נייד

יולדת או זוגות המעוניינים להתקשר עם דולה לשם ליווי לידה בחדר לידה רואי צריכים חוזה התקשרות לצורך הסדרת שירותי ליווי בלידה.

החוזה מעלה על הכתב את מערכת הציפיות ההדדית ואת התחייבויותיה של הדולה כלפי בני הזוג.

במסגרת חוזה הדולה מגדירה הדולה במדויק מה כול ליווי הלידה של תומכת הלידה. האם יהיו מפגשים טרום הלידה וכיצד יראה ליווי הלידה בחדר הלידה.

חוזה הדולה יפרט את התשלומים לדולה ויתמודד עם מצבים שונים שעלולים להתרחש כגון לידת בזק, גיבוי לדולה ועוד.

כמו כן תפרט הדולה את משך הליווי בלידה והזמן שבו תשאר לאחר הלידה וכן מפגש נוסף לאחר הלידה ומהותו.

מרגע חתימת החוזה ועד תום ההתקשרות בינינו לפי חוזה זה, הן הדולה והן היולדת מחויבות לתהליך ומשמעותו הסדרת הציפיות ההדדית

מצופה מהדולה כי לקראת מועד הלידה המשוער היא תהיה זמינה לקריאה מיידית ולא תתרחק באופן משמעותי מהאזור

גבולות השירות של הדולה:

חשוב לדעת כי לדולה אין הסמכה, מיומנות, או רשות לבצע משימות רפואיות כמו ניטור דופק עוברי, מדידת לחץ-דם, בדיקות פנימיות, חוות-דעת רפואיות, קריאת מוניטור וכו'.

בדרך כלל חוזה עם דולה, ליווי לידה אינו כולל קורס הכנה ללידה, ואינו תחליף לכך.

אמנם הדולה נפגשת עם בני הזוג לפני הלידה אך זאת לצורך תיאם ציפיות והגדרת התמיכה בלידה בחדר הלידה. מדובר במפגש חשוב ביותר שהרבה מהצלחת ליווי הלידה תלויה בו.