זיכרון

משירת הארץ הטובה
אלומות אגודות בזהב
מסלול כוכבי השלכת.

בחורה עם מחשב נייד

משירת הארץ הטובה
אלומות אגודות בזהב
מסלול כוכבי השלכת.

היינו אז יחפים
רגלינו פוסעות אדמה
זיעת הקוצרים ברינה.

מתאר ימי חיינו
מילים חלודות בעפר
סכום האבק על גופינו.

30.11.2013
11:55