והזוכה היא….

כשפרשתי מעבודתי כשכירה, לא ידעתי לגמרי לאן יובילו אותי הדרכים.
סקרנות רבה ליוותה את הדרך החדשה (ועדיין מלווה).
ולמידה רבה גם. והסקת מסקנות..
וגם תודה. והכרת תודה. 🙂 בואו לצעוד איתי בשבילים החדשים ולסלול את הדרך.