ואם אנחנו גברים, ואם אנחנו נשים

בחורה עם מחשב נייד
ואם אנחנו גברים
ואם אנחנו נשים
בעצם כיום
כבר לא תמיד ברור
מי הוא גבר
מיהי אשה
 

עדיין זה לא אומר
שאנו מבינים דבר
או חצי דבר
בכל הקשור
בכיצד מתנהל לו
 

עולמינו המופלא
 

ואם אחנו חושבים
אנו יודעים להסביר
מה יקרה מה קרה
 

יודעים לדבר לחזר
כיום צריך להיזהר
אסור לדבר
 

ללא קבלת הסכמה
ובכתב רצוי
כדי שלא ליפול
 

לתוך צרה צרורה
 

ואם אנחנו גברים
עדיין זה לא אומר
שאנו מבינים

כיצד מתנהל

ראשה של האשה
 

אבל דבר אחד בטוח
תמיד מותר לומר
גם לו גם לה
 

כן אדוני כן גברתי
סליחה אם נגעתי
סליחה אם פגעתי
סליחה מילת מפתח
 

יש והיא עוזרת
לפתור בעיות
בינו לבינו
בינו לבינה
 

ועדיין זה לא אומר
שאנו מבינים כיצד
מתנהל עולמנו המופלא