התכנית של האוצר להעלאת גיל הפרישה לנשים

מהלך זה מתבקש עקב העובדה שקופות הפנסיה הולכות ומצטמקות,וקיים חשש שביטוח לאומי לא יוכל לשלם בעתיד קצבאות זקנה.

אך כמו שכתבתי בעבר ,צריך לעשות הבחנה בין מקצועות שוחקים כמו הוראה, סיעוד, קופאיות ,לבין מקצועות פחות שוחקים כמו ראיית חשבון, עריכת-דין, הנחייה ,וכ"ו ,ולפי זה לעשות את ההתאמות הנדרשות ,ולא להתייחס לציבור הנשים כמקשה אחת .

בחורה עם מחשב נייד

משרד האוצר הגיש לממשלה היום (חמישי) את תזכיר חוק גיל הפרישה, שעמד במרכז משבר הפנסיות לפני כשבועיים.

חשוב לציין בהקשר זה כי העברת תזכיר ההצעה באה כחלק מהפתרון שהושג בין הממונה על שוק ההון, שר האוצר משה כחלון, ראש הממשלה בנימין נתניהו למשבר הפנסיות בתחילת החודש, בתיאום עם שר הרווחה חיים כץ.

על פי ההסכמות שהושגו, הקיצוץ שהיא אמור להיכנס לתוקף בתחילה החודש הבא בקרנות הפנסיה של החוסכים בקרנות הוותיקות יבוטל, ואילו ההחלטה הממשית בדבר העלאת גיל הפרישה נדחתה לאפריל 2020.

כזכור, הקיצוץ המתוכנן היה אמור להתבצע בעקבות דחיית ההחלטה בנוגע העלאת גיל הפרישה לנשים, מה שלדברי קרנות הפנסיה הוותיקות הגדיל את הגרעון שלהן.

על פי נתוני איגוד קרנות הפנסיה הוותיקות, נכון לסוף שנת 2016 דחיית מועד גיל הפרישה הגדילה את גרעון כלל הקרנות הוותיקות שבהסדר ב-688.4 מיליארד שקלים.

    פירוט התכנית של משרד האוצר

 

במסגרת התזכיר שהוגש, הוצע להעלות את גיל הפרישה לאישה באופן הדרגתי מיוני 2020 כך שעבור אישה שנולדה בחודש יוני 1958 ואילך, יעלה גיל הפרישה ל-65 בשתי פעימות.

בשלוש השנים הראשונות הוא יעלה בקצב של ארבעה חודשים בשנה עד שיגיע לגיל 63.

לאחר מכן גיל הפרישה יעלה בקצב של שלושה חודשים עד גיל 65.

זאת לאחר שבגלגוליו הקודמים של המהלך גיל הפרישה לנשים עמד על 64.

בשלב הבא של התכנית  מציע התזכיר להחיל מנגנון אוטומטי להעלאת גיל הפרישה לנשים, שבמסגרתו החל מחודש ינואר 2037 הוא יועלה אחת לשלוש שנים בשני שלישים מהעלייה בתוחלת החיים לאישה ויוצמד אליה, בהתאם לדיווחי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כך שגיל הפרישה לאישה לא יעלה על גיל הפרישה לגברים.

מהלך זה מתבקש עקב העובדה שקופות הפנסיה הולכות ומצטמקות,וקיים חשש שביטוח לאומי לא יוכל לשלם בעתיד קצבאות זקנה.

אך כמו שכתבתי בעבר ,צריך לעשות הבחנה בין מקצועות שוחקים כמו הוראה, סיעוד, קופאיות ,לבין מקצועות פחות שוחקים כמו ראיית חשבון, עריכת-דין, הנחייה ,וכ"ו ,ולפי זה לעשות את ההתאמות הנדרשות ,ולא להתייחס לציבור הנשים כמקשה אחת .