הקריטריונים לאומנה

בחורה עם מחשב נייד

אנו נשאלים רבות, מהם הקריטריונים בהם נדרשים המעוניינים לשמש משפחת אומנה?

אדם המבקש לקבל רישיון אומנה, נדרש לעמוד בכל התנאים המקדימים הבאים:
✅להיות תושב ישראל.
✅להיות בין הגילאים 25-55.
✅ בעל הכנסה קבועה, ואם מדובר בבני-זוג, לפחות לאחד מהם יש הכנסה קבועה.
✅הוא יכול לספק לילד מקום הולם בבית שיאפשר לו להתפתח בצורה תקינה וכי זכויותיו יישמרו.
✅אין לו או לכל אדם המתגורר עמו, מגבלה, מחלה או לקות נפשית שיכולה לפגוע ביכולתו לשמש הורה אומנה או לפגוע בילד בצורה כלשהי.
✅הוא וכל אדם המתגורר עמו אינם מכורים לסמים או לאלכוהול.
✅הוא אינו הורה לילד שהוכרז כקטין נזקק.
✅אין לו או לכל אדם המתגורר עמו רישום פלילי בעבירת מין או אלימות נגד קטין, עבירה חמורה אחרת או שהם חשודים בעבירות כאלו.
✅אם יש לו בן/בת זוג המתגורר/ת עמו, על בן/בת הזוג לעמוד גם כן בכל התנאים.

53057924_2106349089491725_45702008262361088_n

זכי חרוב
זכי חרוב הוא בעל רקע מקצועי אקדמי מתחומי הטיפול, הרווחה והניהול, ובעל ניסיון רב בהקמה ובהפעלה של מסגרות רווחה. בעל תואר ראשון בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה ניהול מוסעות ילדים ונוער בחוג למדעי ההתנהגות באוניברסיטת ת"א השתלמויות בריאות הנפש במסגרת הצבא. קורס מנהיגות חינוכית בביה"ס למנהיגות חינוכית מנדל בירושלים. לימודי פסיכותרפיה בגשטלט, בביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת ת"א. בעל תואר שני בחוג לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת אריאל.