הקריטריונים לאומנה

בחורה עם מחשב נייד

אנו נשאלים רבות, מהם הקריטריונים בהם נדרשים המעוניינים לשמש משפחת אומנה?

אדם המבקש לקבל רישיון אומנה, נדרש לעמוד בכל התנאים המקדימים הבאים:
✅להיות תושב ישראל.
✅להיות בין הגילאים 25-55.
✅ בעל הכנסה קבועה, ואם מדובר בבני-זוג, לפחות לאחד מהם יש הכנסה קבועה.
✅הוא יכול לספק לילד מקום הולם בבית שיאפשר לו להתפתח בצורה תקינה וכי זכויותיו יישמרו.
✅אין לו או לכל אדם המתגורר עמו, מגבלה, מחלה או לקות נפשית שיכולה לפגוע ביכולתו לשמש הורה אומנה או לפגוע בילד בצורה כלשהי.
✅הוא וכל אדם המתגורר עמו אינם מכורים לסמים או לאלכוהול.
✅הוא אינו הורה לילד שהוכרז כקטין נזקק.
✅אין לו או לכל אדם המתגורר עמו רישום פלילי בעבירת מין או אלימות נגד קטין, עבירה חמורה אחרת או שהם חשודים בעבירות כאלו.
✅אם יש לו בן/בת זוג המתגורר/ת עמו, על בן/בת הזוג לעמוד גם כן בכל התנאים.53057924_2106349089491725_45702008262361088_n