הקהילה העסקית היא מנוע הצמיחה של העיר

חבר המועצה והמועמד לראשות העיר מר משה ליאון התארח בישיבת הנהלת לשכת המסחר ירושלים. 
בישיבה נידונו מהלכי הלשכה לפיתוח ולקידום סביבת העסקים בעיר. ייבחנו דרכי פעולה משותפות שתסייענה לקהילה העסקית בירושלים.

00

 

חבר המועצה משה ליאון, קיבל סקירה אודות פעילות הלשכה ויוזמותיה למען הקהילה העסקית בירושלים וסביבתה, יוזמות אלו משתרעות על המישור הארצי והבינ"ל והכל עבור העסקים שבעיר.

חבר מועצת העיר י-ם משה ליאון: "כל עסק גדול מתחיל כעסק קטן. אני מודע לאתגרים מולם ניצבים העסקים בעירנו.אני מאמין בקהילה העסקית בירושלים, שלראייתי מהווה את מנוע הצמיחה של העיר. פועלה של הלשכה למען העסקים הוא אקוטי וחשוב לפיתוחם ושגשוגם של העסקים בי-ם ואני מברך אתכם על עשייתכם היפה. אני מודה לחברי נשיא הלשכה, מר דרור אטרי, על האירוח החם ובטוחני כי נדע לקחת את הנושאים החשובים אותם העלתם לעשייה משותפת לחיזוק הכלכלה הירושלמית ולעסקים בעיר. אני מעמיד עצמי לרשותכם ודלתי פתוחה לכם בכל עת ובכל נושא."

נשיא לשכת המסחר ירושלים דרור אטרי: " אבקש להודות לחברי חבר מועצת העיר י-ם והמועמד לראשות העיר, משה ליאון שמכבד אותנו בנוכחותו בעמעמד ישיבת הנהלת הלשכה, על מנת להכיר באופן אישי את חברי הנהלת הלשכה ואת חברותיה ואת תחומי אחריותם בכדי ללמוד על עשייתם למען הקהילה העסקית. לשכת המסחר הינה גוף מייצג של הקהילה העסקית בירושלים וסביבתה ולנגד עיניה דאגה לחיזוק חבריה. על כן, אני שמח כי עלה בידינו לבנות לחברותנו ולחברנו במגזר העסקי בירושלים ובסביבתה בית וכתובת מכוונת ומסייעת. אנו מאמינים בעבודה משותפת עם גורמי ממשל לרבות בכירי הרשות המקומית, למען חיזוק צמיחתה וכלכלתה של בירתנו האהובה – ירושלים.

למפגש זה חשיבות רבה ואני שמח שגם אתם, חברי בהנהלת הלשכה הכרתם היום את משה ליאון ואת עשייתו הרבה למען המרכזים הקהילתיים והקהילה העסקית בי-ם, די היה לשמוע את ה"אני מאמין" של משה בכדי ללמוד על ראייתו של הקהילה העסקית כמנוע הצמיחה של העיר וכדי לראות את החשיבות הרבה שהוא מייחס לחיזוק העסקים בי-ם, ותפקידם כמנוע צמיחה של העיר.
לאור בקשתו של משה ליאון, נדאג לקדם פגישת המשך לקידום הנושאים והפרויקטים שנידונו בישיבה. אני שב ומודה למשה ליאון ולצוותו שהגיעו לכבד אותנו ולכם חברי בלשכת המסחר על ישיבה פורייה."

collage3_small