הערכת עבודות סמינריון

בחורה עם מחשב נייד

הערכת עבודות סמינריון

■דף שער
■תוכן עניינים
■תקציר
■מבוא סקירת ספרות מטרות שאלות והשערות
■סקירה וניתוח של מאמרי הליבה (10 מאמרים, לפחות, חלקם בשפה האנגלית)
■דיון (סינתזה של הסקירה)
■סיכום ומסקנות
■רשימת ספרות (APA)
הערכה על פי מאמר שפורסם על ידי אקדליסט כתיבת עבודות אקדמיות :
■מבנה העבודה, רצף וקוהרנטיות
■סגנון כתיבה וניסוח
■איכות התקציר
■רשימת ספרות
■רמת עריכה לשונית והגהה
■עימוד ואסטטיקה