השכירים,הם בעלי המניות של מדינה ישראל,או, איך השקעת 2 מליון ש"ח במדינת ישראל

אדוני שר האוצר,
כבעלי המניות של מדינת ישראל, אנחנו רוצים לקבל כל רבעון דו"ח רווח והפסד.
עלינו ,תשלומי המס ההולכים ועולים, עליך, הבקרה, הדיווח והשקיפות.

בחורה עם מחשב נייד

סכומים שחשוב שנכיר – נכון להיום לפני ה 1.5% הידוע שיחל ב1.1.2014

אם את עובדת 10 שנים ושכרך הממוצע בשנים אלו עמד על 20,000 ש"ח ברוטו

1. הרי שהשקעת במדינה דרך מס הכנסה : 400,000 ש"ח,

2. אחרי 4 עשורים השקעת ללא ריבית והצמדה יותר 1,500,000 ש"ח.

3. כדי להרוויח מליון וחצי ש"ח את צריכה לעבוד לפחות עוד 10 שנים.

4. בביטוח לאומי השקעת "רק" 126,000 ש"ח בעשר השנים הראשונות.

5. אחרי 4 עשורים השקעת 500,000 ש"ח.

6. כדי להרוויח חצי מליון ש"ח את צריכה לעבוד לפחות עוד 3 שנים.

סה"כ ההשקעה במדינה מגיעה ל 2,000,000 ש"ח

סעיפים 3 ו 6 באים להראות מה זה אומר באמת של החיים.

שימו לב, העובדות האלו מבססות את הטענה שאנחנו בעלי המניות של המדינה

וככאלו אנחנו צריכים לקבל כל רבעון, כן כל רבעון כמו בכל חברה בורסאית,

דו"ח רווח והפסד פלוס מאזן, והכל ביחס לתקציב.

בואו נדרוש את זה.

אם בתקציב המדינה אין כל חדש, לפחות שבבקרה על התקציב יהיה חדש.

התקציב ינוהל בשקיפות ואנחנו בעלי המניות נקבל דיווח מתאים.

אם מישהו יודע למי עלי לפנות כדי לקבל דוח כזה בסוף חודש יוני 2013 (סוף הרבעון הראשון לממשלה החדשה)

שיגיד.

להלן דוגמא לדו"ח רו"ה או סה"כ הכנסות בניכוי סה"כ הוצאות לפי הסעיפים הרלוונטיים.

דוח P&L מדינת ישראל

נ.ב. 1: תציצו בדו"ח בסעיף ההוצאות יש מספרים אמיתיים…

נ.ב. 2: גבר משלם מס הכנסה יותר גבוה – הפרש של 107.5 ש"ח לחודש ל 40 שנה = 52,000 ש"ח