הסתדרות העובדים הלאומית וארגון צהו"ב בלשכת המסחר מעמיקים את הקשר לקידום זכויות המעסיקים והעובדים בענף הצמיגאים בישראל

בחורה עם מחשב נייד

בשבוע שעבר התקיימה פגישה בין ארגון צהו"ב החבר בלשכת המסחר, לבין יו"ר הסתדרות העובדים הלאומית יואב שמחי, במעמד נשיא לשכת המסחר מר דרור אטרי. 

במסגרת הפגישה הועלו נושאים רבים לחיזוק מעמד העובדים והמעסיקים בענף, תוך בניית כללי אתיקה מקצועיים לחברי הענף.

נשיא לשכת המסחר מר דרור אטרי: "אבקש להודות לחברי יו"ר ההסתדרות הלאומית על המפגש הפורה והמעשיר. אין ספק שהובלנו כאן תהליך להמשך העמקת שיתוף הפעולה והקשר בין המגזר העסקי על ענפיו השונים, לרבות ארגון צהו"ב לבין ההסתדרות, שפירותיו נראה בתקופה הקרובה. קידום זכויות העובדים בישראל ובענף הצמיגאים בכלל, הינו ערך עליון אותו אנו רואים, ואך טבעי שנעשה זאת עם השותפים הטבעיים שלנו, שהם כמובן ההסתדרות הלאומית. אני מאחל לצדדים הצלחה בהמשך הדרך."

יו"ר ההסתדרות הלאומית יואב שמחי: "ההסתדרות מברכת על המפגש עם ארגון צהו"ב- המהווה ארגון היציג בענף הצמיגאים בישראל. הסכם זכויות העובדים בענף הינו הסכם ישן וחשוב, אשר יוביל לשיפור תנאיהם, ואני שמח שנשיא לשכת המסחר, מר דרור אטרי ויו"ר ארגון צהו"ב רואים חשיבות רבה בקידום זכויות עובדיהם. אנו נפעל יחדיו להסכם מיטיב שיביא לחיזוק ושיפור מעמדם של העובדים בענף."

יו"ר ארגון צהו"ב יוסף נעים : "אנו בענף הצמיגאים רואים בעובדנו כחלק ממשפחה שיש לדאוג לזכויותיהם. אני מברך את נשיא הלשכה שקידם את המפגש עם יו"ר ההסתדרות, שללא ספק היתה פגישה טובה, ואנו נכונים להמשיכה כחלק ממתווה תכנית העבודה שלנו לבניית כללי אתיקה לעבודה לחברנו בענף, תוך חיזוק מעמד זכויות העובדים. בכוונתנו להשתמש בשירות הלשכה בקידום מועדון העסקים לרווחת חברנו ועובדיהם, קידום ימי עיון, קורסים מקצועיים וקידום הזדמנויות עסקיות. כיום לחברים יש כתובת מכוונת ומסייעת. החיבור עם לשכת המסחר חיזק את מעמדנו כארגון היציג והכרת ההסתדרות הלאומית בארגון צהו"ב- כארגון המוביל בענף הינו צעד נוסף בביסוס מעמדו של הענף כאמור."

ארגון צהוב וההסתדרות הלאומית בלשכת המסחר