הסכמים בדיני משפחה

הסכמים בדיני משפחה

הסכמים בדיני משפחה

תחום דיני המשפחה מתקשר אצל רוב האנשים לענייני גירושין בלבד. אך גירושין הם רק חלק אחד מתחום דיני המשפחה, שעוסק במגוון רחב מאוד של תחומים, שכולם קשורים ומתנקזים למונח המכונה "דיני משפחה". תחום דיני המשפחה כולל גם "חוזים". אומנם לא מדובר בחוזים המוכרים לכולנו, בין אדם הקונה דבר מה לאדם המוכר דבר מה, אלא לחוזים בין צדדים שהם קרובי משפחה או אף צדדים הנשואים זה לזו. מכאן נשאלת השאלה: מה הדין לגבי הסכמים בתחום דיני המשפחה?