הסכם שלום בית ולחילופין גירושין- עו"ד רויטל (טלי) אבידן

בחורה עם מחשב נייד

הסכם שלום בית ולחילופין גירושין –  עו"ד טלי אבידן

זוגות רבים אשר יחסיהם הגיעו לכלל משבר, עומדים בפני הדילמה האם לפנות מיד להליך של גירושין או שמא לתת ליחסים הזדמנות נוספת ולשקם את המערכת הזוגית.

לעיתים, למרות הרצון לנסות ולשקם, קיים החשש מה יקרה אם הניסיון ייכשל?

פתרון אפשרי למצב כזה, הוא לחתום על "הסכם שלום בית ולחילופין גירושין".

הסכם זה, הוא מעין "הסכם אופציה" המסדיר את כל הנושאים הקשורים בגירושין כגון מזונות, חלוקת הרכוש, משמורת הילדים ועוד, "מימוש האופציה" ייעשה רק אם בני הזוג יחליטו להתגרש.

היה והניסיון לשלום בית נכשל, כל צד רשאי להודיע על רצונו להתגרש, ושני בני הזוג מחוייבים לשתף פעולה עם הליכי הסדרת הגט.

 להסכם מעין זה מספר יתרונות:

1.  ההסכם מאפשר לבני הזוג לנסות ולשקם את הקשר, במקום ´לרוץ´ להליך משפטי מסורבל .

2.  במצב בו בני הזוג יחליטו להתגרש, קיומו של ההסכם מאיין את הצורך בפניה להליכים משפטיים נוספים, שכן בהסכם מוסדרים מראש כל ענייני הגירושין.

3.   השקט הנפשי הנלווה לחתימה על ההסכם מאפשר ניסיון אמיתי לשיקום היחסים.

4.   כל צד יודע מראש כי זכויותיו מוסדרות ומוגנות.

5.   החתימה על ההסכם,מונעת את הצורך בהתדיינות משפטית עתידית.

אם בני הזוג הגיעו להבנות, רצוי שעורך דין מקצועי ינסח את ההסכם כדי לוודא שההסכמות הללו תואמות את הוראות החוק ופסיקת בתי המשפט.

במידה וקיים קושי להגיע להסכמות, ניתן לפנות להליך של גישור. גם אז מומלץ להיוועץ בעו"ד על מנת לוודא כי ההסכם אינו מקפח זכויות של מי מבני הזוג.

על מנת לתת להסכם תוקף מחייב יש לאשר את ההסכם בבית המשפט.מדובר בהליך פרוצדורלי פשוטובסופו בית המשפט מאשר את ההסכם ונותן לו תוקף של פסק דין.