הסכם סודיות – מהו ולמה הוא הכרחי?

הסכם סודיות

הסכם סודיות (NDA – Non-Disclosure Agreement), הוא חוזה משפטי אשר מגן על המידע הנחשף במסגרת ההתקשרות בין צדדים שונים. בתוך ההסכם ישנה התחייבות לשמור בסוד את כל המידע שמועבר בין הצדדים במסגרת ההתקשרות. בעת חתימה על המסמך כל צד מתחייב לשמור על המידע על פי התנאים הכתובים בהסכם.

NDA יכול להיות חלק מחוזה התקשרות בין שני צדדים, או כשלב מקדים לבחינת אפשרות לשיתוף פעולה. כמו כן, ההסכם יכול להיות רלוונטי רק לצד אחד, או להיות הדדי כלפי שני הצדדים, כמו במקרה של שיתוף פעולה בין שני מיזמים שונים.

 מדוע יש צורך בהסכם סודיות?

 יזמים רבים שואלים את עצמם מדוע יש צורך בחתימה על הסכם שכזה. חברות סטארטאפ רבות נמצאות בשלב רגיש מאוד בתחילת הדרך. מצד אחד גילוי סודות בשלב זה יכול לסכל לחלוטין את המיזם ואת היכולת שלו לצאת אל הפועל, בעיקר אם פותחה כבר טכנולוגיה או נעשתה התקדמות מאסיבית, אבל אין עדיין רישום של פטנט המגן על המוצר. מצד שני, הצורך לשמור על סודיות מגביל את התנהלות החברה אל מול העובדים, המשקיעים והספקים השונים, וגם עשוי לטרפד שיתופי פעולה פוריים. לכן, חשוב מאוד שיזמים בתחילת דרכם יכירו ויעשו שימוש מושכל בהסכמי סודיות, על מנת לפעול נכון ולהגן על האינטרסים שלהם. בצורה זו היזם יכול לחשוף את המידע שלרשותו מבלי לחשוש שמי שמקבל אותו יעשה בו שימוש על דעת עצמו.

 מה כולל הסכם סודיות?

 אז מה בעצם כולל ההסכם החשוב הזה? כאמור הסכם סודיות מגדיר איזה סוג של מידע נחשב כמידע סודי, כולל הגדרת כל המקרים החריגים תחת הגדרה זו, ולאיזו מטרה המידע מועבר. הגדרה זו מתבססת על הגדרת ״סוד מסחרי״ המוגדרת בחוק עוולות מסחריות התשנ"ט-1999 בתור "מידע עסקי מכל סוג שאינו נחלת הרבים ואינו ניתן לגילוי בנקל על ידי אחרים״. מומלץ שהגדרה זו תהיה הגדרה רחבה ומפורטת ככל שניתן, ותכלול את כל סוגי המידע שיועבר. בנוסף להגדרות אלו הסכם זה יכלול התחייבויות של מקבל המידע לגבי השימוש במידע הסודי, איסור על העתקתו והפצתו, וכמובן כלל המגבלויות המפורטות. נוסף על כך, הסכם סודיות יגדיר את תקופת ההסכם, כלומר, מה פרק הזמן שמחייב את מקבל המידע לשמור על המידע סודי ולא לעשות בו שימוש. לעיתים קרובות נרצה לכלול בהסכם סודיות גם תנאי לאי-תחרות, אשר אוסר על מקבל המידע להתחרות בסטארטאפ של מוסר המידע לתקופה המוגדרת בהסכם. במסגרת ההסכם נרצה לקבוע פיצוי מוסכם במקרה של הפרתו על ידי צד מסוים, אשר תזכה את הצד השני בפיצויים על פי החוק או על פי מה שהוגדר בהסכם עצמו.

 ניתן להוריד הסכם סודיות NDA מאתר jumpstart של חברת עורכי הדין שבלת ושות׳, ולהתאים את ההסכם לצרכים של החברה שלכם.

nd
אנחנו חיים בקופסהמתגוררים בדירה יורדים במעלית נוהגים במכוניתעובדים במשרד יושבים מול מחשב צופים בטלוויזיהאז מה הפלא שאנחנו מרובעים?("אמני החיים")