הסכם ממון

הסכם ממון נוטריון לחץ כאן לדוגמא 

במציאות הנוכחית בו זוגות רבים אשר נישאים בסופו של דבר נפרדים או מתגרשים, קיימת משמעות רבה לחתימה על הסכם ממון לפני הנישואים. הסכם שכזה מאפשר לבני הזוג להחליט מה יהיו זכויותיהם לגבי הנכסים לאחר פרידה במצב רגוע. בזמן גירושים קיימים לרב סערת רגשות, כעסים ומתחים אשר עומדים בדרך להחלטה  ביישוב הדעת על אופן חלוקת הנכסים. הסכם ממון שנערך טרום נישואים, מאפשר החלטה שקולה אם יידרשו לכך בעתיד.

מה כולל הסכם ממון טרום נישואים?

בהסכם ממון וחלוקת נכסים טרום נישואים ניתן להחליט על אופן חלוקת הרכוש בין בני הזוג לאחר הפרידה. במסגרת ההסכם ניתן להחליט מה יעשה לגבי רכוש שהיה של כל אחד מבני הזוג לפני הנישואים ואיחוד ענייניהם הכספיים, וכן כיצד הנכסים והממון שנצברו בעת תקופת הנישואים יחולקו לאחר הפרידה. ניתן להחליט על הסכמים כספיים בהם צד אחד מקבל פיצוי כספי, חד פעמי או מתמשך וכן על התניות לגבי קבלת אותו פיצוי.

גם כאשר מדובר בזוג צעיר כאשר כל אחד מהם אינו נכנס לקשר הנישואים עם נכסים או ממון רב, במסגרת הסכמי הממון הנערכים לפני הנישואים נלקחים בחשבון גם נכסים עתידיים שיתווספו לאחר הנישואים. במסגרת נכסים אלו ישנם נכסים דוגמת רכוש משותף, נכסי נדל”ן ובתי מגורים, רכבים, מתנות, זכויות פנסיוניות, תוכניות חסכון וכל נכס אחר שבני הזוג עתידים לצבור, כולל נכסי מוניטין.

חוקי המדינה קובעים חלוקת רכוש בין בני הזוג במידה ולא נערך הסכם ממון בינם. החשיבות של עריכת הסכם ממון לפני הנישואים היא באפשרות להתאים את ההסכם למצבם הספציפי של שני בני הזוג. אם, למשל, קיימת החלטה מודעת כי צד אחד יהיה אחראי על גידול הילדים וניהול משק הבית בעוד הצד השני יהיה אחראי על עבודה וקריירה מחוץ לבית – ניתן לכמת זאת במסגרת הסכם ממון טרום נישואין באופן שבו קיימת חלוקה שוויונית גם של סכומי הפנסיה שהצטברו עבור בן הזוג שעבר מחוץ לבית כך שמחצית מהם תלך לאותו בן זוג שדאג לניהול הבית ושחרור בן הזוג בעל הקריירה לפיתוח הקריירה. דוגמה נוספת היא מצב בו אחד מבני הזוג מביא איתו לקשר נכס משמעותי קודם, למשל רכב או דירה. בהסכם ממון שנערך לפני הנישואים ניתן לקבוע כי חלוקת הנכסים לאחר פרידה לא תכלול את אותם נכסים אישיים אשר כל אחד מבני הזוג הביא עמו למערכת היחסים לפני הנישואים.

מה לא נכלל בהסכם ממון שנערך אצל נוטריון

נוטריונים רבים מאמתים הסכמי ממון הכוללים סעיפי כבוד הדדי: אופן התנהלות בני הזוג אחד כלפי השני במהלך הקשר או סעיפים הנוגעים לילדים עתידיים של בני הזוג הכוללים החלטה על משמורת, מזונות ילדים או הסדרי ראיה. סעיפים אלו אינם בעלי תוקף משפטי למרות שאומתו על ידי נוטריון ואף עלולים לסכן את תוקף ההסכם כולו.

כאשר הדברים נוגעים לילדים, ודאי לילדים עתידיים של בני הזוג, לאחר פרידה ההחלטה לגבי כל הקשור בילדים (כולל גובה דמי מזונות הילדים) נתונה בידי בית המשפט לענייני משפחה או בית דין דתי בלבד ולרב מסתמכת על טיעון “טובת הילד”. טובת הילד אינה ידועה בזמן החתימה על הסכם ממון עוד לפני הנישואים ולידת הילדים ולכן לא יכול להיות לה תוקף חוקי.

הסכמי ממון לפני הנישואים יכולים להיות מאומתים אצל נוטריון או מאושרים בבית המשפט או בית דין דתי. ההבדל הוא שאישור בית המשפט נותן לחוזה שבין בני הזוג תוקף של פסק דין, תוקף חזק יותר מאשר אימות אצל נוטריון. מעט מאד הסכמי ממון טרום נישואים הכוללים פסקאות הנוגעות לילדים עתידיים מאושרים על ידי בית המשפט בעוד שנוטריונים רבים לא יהססו לאמת הסכמים כאלו. גם אם לכאורה מדובר ביתרון של אימות ההסכמים אצל נוטריון כדאי להמנע מלהכניס סעיפים אלו להסכם הממון כיוון שממילא אין להם תוקף חוקי, אפילו לאחר אימות הנוטריון, והם אינם מהווים אלא הצהרת כוונות שברגע האמת בית המשפט יוכל להתעלם ממנה. מצד שני, הכנסת סעיפים אלו עלולה לשמש עילה לביטול תוקף הסכם הממון.

ההבדל שבין אימות ואישור הסכם הממון

כאשר ישנה כוונת נישואים (בקרוב) ניתן ללכת לנוטריון על מנת לחתום על הסכם ממון טרום נישואין ולקבל אימות ואישור של ההסכם על ידי נוטריון. במקרה הזה (והמקרה הזה בלבד) להסכם יש תוקף של פסק דין וקשה יהיה מאד לבטלו, בוודאי שלא על בסיס טענה כאילו צד אחד לא הבין או היה מודע לכתוב בהסכם.

כאשר קיים רצון לחתום על הסכם ממון לאחר הנישואים, ניתן לאשר הסכם כזה רק על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית דין דתי. גם אם הסכם ממון נחתם לפני הנישואים וקיים רצון לערוך בו שינוי לאחר הנישואים – יש לקבל תחילה אישור של בית המשפט לכך לפני קבלת תוקף חוקי לשינוי שנערך. אותו הדבר נכון גם למקרה של רצון לבטל את הסכם הממון – רק באישור של בית המשפט.

מטרת האימות והאישור של הסכם הממון היא אותה המטרה: להבטיח כי שני הצדדים מבינים בדיוק על מה הם חותמים, להבטיח כי החתימה נעשית מרצון חופשי וללא כפייה כלשהי והבטיח כי הדברים הנאמרים בהסכם הם חוקיים ואינם מנוגדים ודורסים את הצד החלש בהסכם. יכול להיות שהנוטריון גם יתרגם את ההסכם בזמן הקראת ההסכם לאחד או שני הצדדים במידה והדבר דרוש ובוודאי עליו לבאר סוגיות ושאלות העולות ביחס לכתוב בהסכם.

בני זוג נחשבים נשואים לעניין חוקי הממון במידה והם נישאו בארץ בנישואים דתיים המוכרים על ידי בתי הדין הדתיים המתאימים או במידה ונישאו בנישואים אזרחיים בחו”ל ונרשמו כנשואים במשרד הפנים. במצבים בהם בני הזוג הם בגדר ידועים בציבור, או שמדובר בבני זוג חד מיניים – ניתן לערוך הסכם ממון ולאמתו אצל נוטריון, אולם תוקף ההסכם הוא כשל חוזה לכל דבר ואין לו את המעמד המיוחד של הסכמי ממון במסגרת נישואים. גם בנושא הזה כדאי להיזהר: אם בני זוג שהם ידועים בציבור ואין בכוונתם להינשא עורכים הסכם ממון אצל נוטריון ולאחר מספר שנים מחליטים בכל זאת להינשא בנישואים דתיים או אזרחיים, רצוי שיקבלו אישור של ההסכם בבית המשפט כיוון שתוקף ההסכם שחתמו עליו בזמנו פג כאשר ישנה כוונת נישואים.

האם ניתן לבטל את הסכם הממון לאחר הפרידה?

קשה מאד לבטל את הסכם הממון לאחר הפרידה, גם אם הנסיבות השתנו מאד מאז ההסכם נחתם. טענות שיהיו לא קבילות כטענות לביטול ההסכם: שינוי הנסיבות, אי הבנה של סעיפי ההסכם המקוריים, חוסר מודעות לסעיפים בהסכם וכן חתימה על ההסכם תחת לחץ או כפייה. תפקידו של הנוטריון (ושל בית המשפט) לוודא כי בזמן החתימה על ההסכם שני הצדיים מבינים היטב במה מדובר, כולל ההשלכות העתידיות של החתימה על ההסכם. בנוסף עליהם לוודא כי החתימה על ההסכם נעשתה ללא כפייה ומרצון שני הצדדים.

טיעונים שיכולים להביא לביטול הסכמי ממון לאחר פרידה כולל הכנסת סעיפים שאינם בעלי תוקף חוקי להסכמי הממון (כמו קביעת הסדרי ראייה לילדים עתידיים) וכן נושאים של הסתרת מידע. במידה והתגלה מידע הנוגע לרכוש אחד מבני הזוג, מידע שהוסתר בעת החתימה על הסכמי הממון מבן הזוג השני, אז תוקפו של הסכם הממון יכול להיות מוטל בספק ובית המשפט רשאי לקבוע שהוא אינו תקף.

יתרונות עריכת הסכם ממון טרום נישואין אצל נוטריון

למרות הסיכונים קיימים יתרונות רבים לעריכת הסכם ממון טרום נישואין דווקא אצל נוטריון, במיוחד אחד המתמחה בדיני ממון ומשפחה. זמינות נוטריונים גבוהה בהרבה מזמינות בית המשפט. תהליך אישור הסכם הממון בבית המשפט הוא הרבה יותר נוקשה וחד, והאווירה היא של עמידה למשפט, דבר העלול להעמיד זוגות רבים במצב של חוסר נעימות. התהליך בבית המשפט כולל קביעת שני מועדים לאישור ההסכם ובמעמד האישור לא ניתן להכניס שינויים בהסכם אם הדרישה לכאלו עלתה. במידה ויש צורך בשינויים יהיה צורך בקביעת מועד נוסף לאחר הכנסת השינוי.

אצל נוטריון, האווירה נעימה בהרבה. בין אם החתימה מתקיימת במשרדו של הנוטריון או במקום אחר – אפילו בית הלקוח – האווירה נעימה ונינוחה בהרבה. במידה ויש להכניס שינוי בהסכם, ניתן לעשות זאת במקום מבלי לקבוע פגישה נוספת.  עלות אמות הסכם ממון נוטריוני היא קבועה ומעט נמוכה יותר מהעלות שידרוש בית המשפט. נוטריון גם ידע לתת יעוץ והכוונה בניסוח וקביעת סעיפי ההסכם, דבר שלא ניתן לקבל באישור ההסכם בבית המשפט.

מה יכול להשתבש – פרק ב’

אומרים שהאדם מתכנן תוכנית ואלוהים צוחק. לפעמים גם כאשר הכל נראה מושלם ואין שום בעיה דברים עלולים להשתבש. קחו לדוגמה זוג בפרק ב’ של חייו. זוג נפגש. הוא אלמן צעיר עם ילדים מפרק א’ שעדיין גרים בבית. היא גרושה ללא ילדים הגרה בדירה שכורה. הם נכנסים לקשר חדש, מתאהבים, החיים יפים. האישה עוברת לגור בביתו של הגבר שכבר צבר לא מעט ממון בחייו. במשך כעשרים שנה הם גרים יחד כבעל ואשה מבלי להסדיר את מצבם הפיננסי או את זכויותיהם. משכנתא הם לא צריכים, גם טקס הנישואין לא חסר להם, אחרי הכל לא מדובר בפרק א בחייהם ושניהם כבר עברו דבר או שניים בחיים. האישה מתפקדת כאם לכל דבר לילדיו, הם מתנהלים במערכת יחסים מכבדת ואוהבת וברור לשניהם כי האישה לא תדע מחסור כל חייה – הוא כבר ידאג לכך.

רצה הגורל ועשרים שנים לאחר מכן הגבר נהרג מבלי שהסדיר את הקשרים הממוניים שלו עם האישה. ההנחה הייתה שכיוון שהיה מדובר בקשר דה-פקטו של ידועים בציבור היא תהיה זכאית לחלק מהונו ורכושו. אבל הגבר, עוד הרבה לפני שהכיר את האישה עמה חלק את עשרים שנותיו האחרונות, כתב צוואה ובה הוריש את כל הונו, רכושו ונכסיו לחלוקה בין ילדיו. עם קריאת הצוואה מצאה את עצמה האישה בגיל לא צעיר וללא אמצעי מחיה או גג מעל לראשה.

מדובר במקרה שקרה. המקרה הזה נגמר טוב: הילדים, שזכרו לאישה את חסדה, הסכימו כי היא תמשיך לגור בבית בו גרה בעשרים השנים האחרונות ואף לשלם לה הקצבה חודשית שתאפשר לה לחיות ברווחה. אבל הסיפור הזה יכול היה בקלות גם להיגמר אחרת. חוקית, במצב כזה לאישה אין שום זכות לנכסים או הממון שהותיר המנוח אחריו, גם אם הייתה מוכרת כידועה בציבור.

חתימה על הסכם ממון בין בני הזוג הללו ועדכון הצוואה היו יכולות לפתור את הבעיה שהתעוררה. אין ספק שלמצוא את עצמכם במצב בו בגיל לא צעיר צריך פתאום לארגן את החיים מחדש אחרי מות בן הזוג, או אחרי פרידה זה לא קל. כאשר אלו נעשים גם ללא אמצעים כספיים כלשהם – המצב הופך להיות סבוך בהרבה.