הסכם ממון – כל מה שאתם צריכים לדעת

בחורה עם מחשב נייד

חד הנושאים שמעסיקים עורכי דין רבים בתחום דיני המשפחה, הוא תחום הסכמי הממון. למעשה, אם בעבר הסכמי ממון היו נחלתם של מעטים, בעלי ממון, הרי שכיום, בתור עורכי דין משפחה, אנו יכולים לומר בפירוש, כי הסכמי ממון נחתמים על ידי כלל האוכלוסייה, ללא הבדלי דת, גזע או תפיסה תרבותית. למעשה, הסכם ממון, הוא הסכם שנועד להסדיר מחלוקת לגבי ענייני רכוש, "ביום שאחרי", לכן הוא גם מעורר לא מעט חששות בין בני הזוג.

הסכם ממון

ולמרות הכל, במאמר שלפניכם/ן, מצאנו לנכון לתאר בפניכם/ן, הקוראות והקוראים, מהו הסכם ממון ואילו נושאים חשוב לכלול במסגרת הסכם ממון. את כל זאת, נעשה לידיעתכן/ם ונוחיותכן/ם, הגולשות והגולשים. עם זאת, נבקש להעיר כי אין במאמר שלהלן, כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ספציפי.

חלוקת רכוש בין בני זוג:

כדי להבין מהו הסכם ממון, יש קודם כל להבין את הבסיס המשפטי שעליו מבוססים הסכמי הממון. חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג–1973 (להלן: "חוק יחסי ממון"), קובע כי בעת הפקעת נישואין או גירושין, רכוש משותף של בני הזוג יחולק ביניהם באופן שווה. כלומר, זו ברירת המחדל החוקית, המכונה בחוק יחסי ממון בתור "הסדר איזון משאבים". עם זאת, במסגרת הסדר איזון המשאבים, בהתאם לחוק יחסי ממון, לא בהכרח כוללים את כלל הרכוש המשותף. כלומר, במסגרת חוק יחסי ממון, ישנם סוגים מסוימים של רכוש שלא יכללו במסגרת חלוקת הרכוש של בני הזוג.

סוגי הרכוש המתוארים, הם כדלקמן: קצבת אלמנות, קצבת נכות שאותה מקבל אחד מבני הזוג, רכוש שהיה שייך לאחד מבני הזוג לפני הנישואין וכן רכוש שקיבל אחד מבני הזוג במתנה. עם זאת, כל סוגי הרכוש מתוארים בפסקה זו, יכללו במסגרת "כלל הרכוש המשותף של בני הזוג". כך גם באשר לקצבת פנסיה של אחד מבני הזוג, נכסים משותפים וכיו"ב.

כיצד אפשר לחלוק על הסדר איזון המשאבים?

עתה, לאחר שהבנו את הבסיס המשפטי של דיני חלוקת הרכוש בין בני הזוג, ניתן להסביר מהו הסכם ממון. כאמור, חוק יחסי ממון, מורה על ברירת מחדל של חלוקת רכוש שווה בין בני הזוג. עם זאת, חוק יחסי ממון, מאפשר לבני הזוג לערוך הסכם ממון, אשר יערער על ברירת המחדל החוקית כאמור. במילים אחרות, בני זוג יכולים להחליט ביניהם כי בעת פרידה, חלוקת הרכוש שלהם תהיה שונה ולא בהכרח שווה, או לחלופין, לקבוע כי רכוש מסוים לא ייכלל במסגרת מכלול הרכוש המשותף של בני הזוג.

אז מהו הסכם ממון?

למעשה, הסכם ממון הוא חוזה שנחתם בין בני הזוג, אשר כל תכליתו היא להסדיר את סוגיית הרכוש המשותף של בני הזוג, בעת פרידה. זהו הסכם שעוסק אך ורק בענייני רכוש בין בני הזוג. במסגרת הסכם ממון, יכריעו בני הזוג כיצד הם יחלקו את רכושם בעת פרידה, דהיינו – גירושין. זאת ועוד, הסכם ממון הוא הסכם מאוד ייחודי, שכן כדי להעניק לו תוקף חוקי, יש לאשר אותו בפני בית המשפט, או בפני נוטריון, במידה ומדובר בזוג שטרם נישא.

חשוב מאוד להיעזר בעורך דין דיני משפחה, לשם עריכת הסכם ממון – מאחר וזהו הסכם מורכב, שמצריך הבנה משפטית, ידע ויכולת להתאים את הסכם הממון לאינטרסים של בני הזוג.

אילו נושאים חשוב לכלול בהסכם ממון?

הסכם ממון, הוא כאמור הסכם חשוב ומורכב. לשם השלמת התמונה, נציג מספר נושאים שאנו סבורים שהם מאוד חשובים, במסגרת ההסכם:

דירת מגורים – אחד הנושאים החשובים ביותר שחשוב להסדיר בהסכם ממון, הוא דירת המגורים. לרוב מדובר גם בנכס המשמעותי ביותר של בני הזוג. לכן, חשוב לקבוע כיצד הוא יחולק בין בני הזוג, על כל המשתמע מכך.

תגמולי מוניטין – ישנם זוגות שבבעלותם עסק, לעיתים עסק שהוקם עוד לפני הנישואין. לכן, במקרים מסוימים כדאי להסדיר את סוגיית המוניטין של העסק וכיצד הוא יגולם מבחינה כספית, בעת גירושין.

קרן פנסיה – עוד נושא חשוב שאנו תמיד ממליצים להסדירו במסגרת הסכם ממון, הוא נושא קרנות הפנסיה של בני הזוג וקופות גמל לשם חיסכון.

לסיכום:

הסכם ממון, הוא הסכם שנועד להסדיר את היחסים הרכושיים של בני הזוג, בעת פרידה. מדובר בהסכם שבעיקר יכול למנוע מחלוקות קשות בעתיד. כמו כן, מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין דיני משפחה, במידה ובני הזוג אכן מעוניינים לחתום על הסכם זה.