המאבחנת איריס שביט: מהי פסיכולוגיה חיובית?

בחורה עם מחשב נייד

איריס שביט מסבירה כי בענף הפסיכולוגי הנקרא פסיכולוגיה החיובית מתעסקים בהיבטים החיוביים שבאדם.
נעזר במחקר של מושגים תיאורטיים, ונגיע לבניית כלים מעשיים לשינוי הפרט וסביבתו באמצעות התמקדות ביכולות וחוזקות