היחסים המורכבים בין ספורט ומגדר (עבודה סמינריונית,אקדליסט)

בחורה עם מחשב נייד

מתוך עבודה סמינריונית בכתיבת עבודות אקדמיות , אתר אקדליסט:

היחסים המורכבים בין ספורט ומגדר

אוהדי הספורט הם לא מקשה אחת של אוכלוסייה הומוגנית, וגם אוהדים של אותה הקבוצה נבדלים אחד מן השני בהיבטים רבים (בן-פורת, 2007; רובין, 2009; Jenson, 1992). אחת מן החלוקות הקיימות והרווחות של אהדה מוצגת ע"י בן-פורת (2007), המציין כי אפשר לחלק את קבוצות האוהדים לשתי חלקים – אוהד מסורתי קר ואוהד מסורתי חם. האוהד הקר מהווה את רוב אוהדי הספורט, אשר אלו האוהדים המתחברים לקבוצות הספורט שלהם דרך המרקע ואלו בד"כ מושפעים בצורה נמוכה יחסית מהקבוצה שלהם. האוהדים החמים הם קבוצת האוהדים אשר קשורים לקבוצה שלהם באופן ניכר – הם מגיעים למגרשים וצופים במשחקי הספורט של הקבוצה בטלוויזיה רק כאשר הם לא יכולים להגיע למגרש, הם משקיעים משאבים נפשיים וכלכליים בקבוצה (רכישת מנויים ואביזרים נלווים), והספורט הוא המרכז של אורח החיים שלהם. אוהדים אלו קשורים בקבוצה ברמה בה הם כבר לא חופשיים והם משועבדים לדפוס החיים המשותף לאוהדי הקבוצה – הופעה בהתאם לצבעי הקבוצה, שירים שהוא ישיר במגרש, ופרשנות לאירועים שהתרחשו על המגרש. (Sandvoss, 2005).

האוהדים החמים הם אלו המוכרים לכולנו כאוהדי ספורט אשר מגיעים למגרשים ומוצגים ע"י התקשורת המסקרת אירועים אלו. ע"פ ג'נסון (1992 ,Jenson) אוהדים אלו נחלקים בייצוג התקשורתי שלהם לשני מודלים שליליים – אוהדים אובססיביים ואוהדים היסטריים. מודל האוהדים ההיסטריים הוא המודל אשר תופס את רוב הכותרות התקשורתיות בשיח הנוגע לאוהדי ספורט. תחת מודל זה האוהד נתפס ומוצג כאדם לא רציונלי המושפע מכוחות חיצוניים, ואלו קיבלו כינויים רבים והבולט בהם הוא "חוליגנים של ספורט". אלו האוהדים אשר להם מיוחסים המקרים הרבים (ובמיוחד בישראל) של אלימות והתפרעויות, ותופעה זו אף נחקרה לעומק בעולם בשל ההשפעה החברתית השלילית שלה. לעומת אלו, מודל האוהד האובססיבי מוכר לא רק בנוגע לאוהדי ספורט אלא גם בהקשר לאהדה של מוזיקאים ותוצרי תרבות אחרים. אוהד זה מוצג כאדם רדוף אשר עוקב באופן אובססיבי אחרי מושא הערצתו, עד לרמה של סטייה והתנהגות פתולוגית.

http://acadelist.co.il/%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98-%D7%90%D7%94%D7%93%D7%94-%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F/