היחסים בין בנק – לקוח : יאן קליימן

בחורה עם מחשב נייד

חרף חילוקי הדעות ,מקובלות שתי הפרופוזיציות הבאות : ראשית , כי היחסים בין בנק לבין לקוח , אשר פתח בבנק חשבון עו"ש ,הם במהותם יחסי מלווה -לווה .כאשר החשבון הוא ביתרת זכות ,מלווה הלקוח כסף לבנק כאשר החשבון הוא ביתרת חובה , מלווה הבנק כסף ללקוח , שנית , מציין יאן קליימן , כי במקום שהיתרה בחשבון עו"ש היא יתרת זכות לטובת הלקוח , נקבע מועד הפרעון עפ"י דרישת הלקוח .

יאן קליימן עורך ומפיק חוות דעת מומחה לאורך 20 שנה , חוות דעת מיקצועיות ואמינות , אשר יצרו ללקוחותיו החזרים\קיזוזים של עשרות מיליוני ש"ח .על בסיס חוקי בנק ישראל , והוראות מפקח על הבנקים ,בונה יאן קליימן שיחזור של חשבון הבנק ,תוך התבססות על פסיקה תקדימית .

yankleiman.co.il