היונה השחורה

בחורה עם מחשב נייד

יונה אחת נשארה בעולם  אחרי מה שקרה, צבעה שחור,

ביחד איתה  נשארו המשולשים המרובעים והמצולעים,

והיא חיכתה וחיכתה וחיכתה עד אשר התעופפה.