החוק שמאחורי המסמכים הרשמיים

בחורה עם מחשב נייד

מסמכים אשר נחתמים על ידי נוטריון הם כאלה שמקבלים למעשה את האישור הזה על ידי גורם בר סמכא כי המסמך והאדם אשר עבורו הופק המסמך הזה הם כאלה שעברו את כל הסינון הנדרש ונבדקו ונבחנו בצורה דקדקנית ופרטנית בדיוק לפי שהחוק דרש.

מסמכים אשר מופקים ואף מתורגמים על ידי נוטריונים הם מסמכים שעבורם יש תוקף מבחינה משפטית, והם יכולים להיות מסמכים עבור ייפוי כוח לאדם, מסמכים של הסכם ממון, מסמכים של מאשרים כי אדם בין החיים, מסמכים שהם העתק נאמן למקור ועוד רשימה ארוכה של מסמכים שהופכים להיות רשמיים לאחר אותו אישור נוטריוני.

יש לא מעט הליכים משפטיים ומנהליים אשר עבורם נדרשת הצגה של מסמכים מעין אלה, ועל התפקיד החשוב הזה אמון נוטריון אשר פועל מתוקף חוק הנוטריונים, אדם שעל מנת להיות ברשימה של הנוטריונים צריך לעבור אף הוא דרך מסננת דקה מאוד. כל אישור נוטריוני מגיע עם חתימה וחותמת כנדרש בחוק, ולאחר מכן המסמכים הללו הופכים אותם לאמינים מבחינה משפטית.