הוא לא ידע את שמה ומאז הכל בחייו השתנה…

בחורה עם מחשב נייד

הוא לא ידע את שמה 
ומאז הכל בחייו השתנה….

הוא נשך את השפה התחתונה 
עת שמע קול הקורא בשמה 
הוא הסתכל לאחור ולרגע לא ידע 
מה פה קורה לו או מה קרה 
הוא לא ידע את מה שהוא הרגיש לפתע

הוא לא ידע את שמה 
עד עתה…..

ומאז מאותו הרגע עשרות שנים הוא יודע 
היא הכל עבורו זו שבאותו רגע

הוא לא ידע את שמה 
ומאז הכל בחייו השתנה. ..