הדרך אל התוצאה או התוצאה (היא) הדרך?

חשבת פעם מהי המשמעות של דרך עבורך? עבורי דרך היא המהות!