הבדידות הורגת אך גם מחשלת אם יודעים לחייך כל עוד נושמים

בחורה עם מחשב נייד

הבדידות הורגת
אך גם מחשלת
אם יודעים מה רוצים
כל עוד נושמים

הבדידות מוסתרת
איש לא רוצה בה
אך היא קיימת
מבלי שנודה 

וכולנו חווים בה
מי יותר מי פחות
כל עוד נושמים

בכל שלב הבדידות
יכולה להיות קיימת
בכל שלב בו נמצאים

בחיים….

ומסתבר שלרוב
כולם רוצים רק בנו
כל עוד אנחנו צעירים
יפים ומוצלחים

ומסתבר שיש פתרון
המצוי עבור כולנו

לחייך פתרון
בהישג פה
עבור כולנו 

חיוך מצוי בשפע
אצל כולנו
כל עוד חיים

חיוך דבר נפלא לכולנו
חיוך מונע בדידות לכולנו 
בדידות לא רוצים בחיים…. 
לא פעם ולא מחר…
ולבטח גם לא היום!

אז עכשיו כאשר הבנו
הבדידות נחלת כולנו
אז עכשיו ננסה להבין
ממה היא מושפעת
ומסתבר בין השאר
כמו כל דבר בחיי כולנו

הבדידות מושפעת
יותר אצל כולנו 
כמה לא מפתיע
ממצב כלכלי, מגיל
ומיכולת לחייך
ולהיות מקסים…. 

אז היכולת לחייך
מזל שקיימת בכולנו
אז לחייך כמה שיותר
והכל כדי שלא… 

להשאר לא בודדים….