האם ניתן לפתור את בעיית העלמות המס בישראל?

בחורה עם מחשב נייד

"העלמת מס היא לא גניבה מהמדינה", כך אומרים צעירים ישראליים רבים, וכדי להסביר זאת הם טוענים כי המיסים בארץ גבוהים, וניתן להבין אותם.

השאלה הנשאלת היא האם ניתן לצמצם את מקרי העלמת המסים בישראל?
אילן ירון מרצה לכלכלה עונה לכם

אילן ירון   מידע כנסים    איך אפשר להפחית מקרי העלמת מס