האם זה מסוכן להוציא קנאקים וקליקים באצבעות?

האם מותר לפקוק את האצבעות? האם זה מסוכן ועלול לגרום לדלקת מפרקים? או שמא יגרום לרעד כשנתבגר?
קבלו קצת חדשות (טובות) על תופעה הנקראת בשפה המקצועית knuckle cracking