האם הצבת אשה בראש רשימה משפיעה על דפוסי הצבעה?

כאשר נשים מתמודדות לתפקיד פוליטי בכיר, עד כמה השיקול של הצבעה עבור אישה בא לידי ביטוי בקרב מצביעות ומצביעים ואיך אפשר לתרום לשינוי מעמדן של נשים בפוליטיקה המקומית?

בהעדר מחקרים על רשויות מקומיות כדאי לנסות לענות על שאלה זו תוך התייחסות למחקרים על בחירות לכנסת, גם אם התשובה תהיה חלקית בלבד.

ממחקר מתמשך של הפער המגדרי בדפוסי ההצבעה לכנסת מתבהר כי בבחירות 2009, אז עמדה ציפי לבני בראש מפלגת קדימה, ובבחירות 2013, בהן עמדו שלוש נשים בראש מפלגות בשמאל-מרכז נמצא כי ההעדפה לייצוג נשים בפוליטיקה משפיעה על ההצבעה (גדליה, הרצוג ושמיר 2010; גדליה-לביא, 2016; שמיר וגדליה-לביא, 2015).

ההעדפה לייצוג נשים בפוליטיקה משפיעה על ההצבעה. ציפי לבני (צילום: יח"צ)

במילים אחרות, נשים וגברים שנוכחות נשים בפוליטיקה חשובה להם הצביעו יותר לגוש השמאל-מרכז, שבו היה ייצוג כזה בבחירות אלה. ב-2009 ההשפעה של שיקול זה הייתה זהה בקרב גברים ונשים, ואילו ב-2013 היא הייתה חזקה יותר בקרב נשים.

במחקר נמצא כי כאשר קיימות נשים מועמדות לראשות ממשלה, או כשישנה בולטות של נשים מועמדות בראש מפלגות משמעותיות, מופעלים גם שיקולי "הצבעה עבור אשה", כביטוי לייצוג נשי קולקטיבי.

בניתוח לאורך זמן (2013-1969) נמצא במחקר כי רק נוכחותן של מועמדות לראשות ממשלה משפיעה על הפער המגדרי, אך לא מספר ופרופורציית ראשות מפלגה בגוש. יחד עם זאת, לאור ממצאי ניתוח העומק של בחירות 2013, עולה כי ייתכן וישנו סף מספרי מינימלי של נשים מועמדות או של גודל המפלגה בראשה הן עומדות, ורק מעבר לסף מסוים תהיה לכך השפעה; או שהשפעה זו מותנית בבולטות הפן המגדרי בשיח התקשורתי במערכת הבחירות (גדליה-לביא, 2016; גדליה-לביא ושמיר, בדפוס).

מהסתכלות ראשונית על ספרות העוסקת בבחירות ברמה המקומית במדינות אחרות, אפשר למצוא לגבי קנדה למשל, מספר מחקרים עדכניים שמתמקדים בבחירות המוניציפליות בטורונטו. אחד מהם מצא כי למועמדים מכהנים (שמרביתם גברים) יש סיכוי גבוה יותר לזכות בבחירות. אולם כאשר ישנן נשים מכהנות, אלו זוכות לתמיכה מוגברת מכל המצביעים (נשים וגברים). יחד עם זאת, לא נמצאה השפעה מובהקת לזיקה של הבוחר/ת אל המועמד/ת על בסיס מגדרי, גם כשלא נטל חלק אף מועמד מכהן. בעקבות ממצאי המחקר סברו החוקרים כי כדי להשיג ייצוג גדול יותר של נשים, יש להגדיל את מספר הנשים המתמודדות; כמו כן, כי מכסות ייצוג יסייעו בהתמודדות עם מיעוט בנשים מועמדות (מק'גרגור ואחרים, 2017). מחקר נוסף שבחן את ההצבעה בבחירות בטורונטו ב-2014, התמקד במועמדותה של אישה המשתייכת למיעוט (אוליביה צ'ו, מועמדת ממוצא סיני) לעומת שני גברים מועמדים לבנים. ממצא מעניין היה כי נשים לבנות תמכו בה פחות מגברים לבנים, בעוד שנשים המשתייכות לקבוצת מיעוט (סינית או אחרת) תמכו בה יותר מאשר במועמדים הגברים (בירד ואחרים, 2016).

ממצאים אלה יכולים לשפוך אור על התמודדות של נשים בזירה הפוליטית המקומית גם במדינות אחרות, ועשויים בחלקם להיות רלוונטיים גם לבחירות המקומיות בארץ. כמובן שעל-מנת לעמוד על השלכות ההיבטים הללו במקרה הישראלי נדרשת בחינה מעמיקה יותר של הנושא בהקשרים המתאימים.

לסיכום, ממכלול המחקרים לעיל עולה כי כאשר נשים מתמודדות לתפקיד פוליטי בכיר נכנס שיקול של הצבעה עבור אשה כביטוי לייצוג נשי קולקטיבי, אולם גם גברים שייצוג נשים בפוליטיקה חשוב להם ייטו לתמוך במועמדת אשה. אפשר כי קיומה של מסה קריטית של נשים מתמודדות או מכסות ייצוג מתאימות, וכן בולטות תקשורתית של הפן המגדרי בבחירות יש בכוחן לתרום לשינוי מעמדן של נשים בפוליטיקה המקומית.

בנוסף, כשחושבים על ייצוג נשי ברמה המקומית, ניתן לשער כי השיקול האידאולוגי של זהות מפלגתית, ימין-שמאל, יהיה פחות חזק לעומת הקיים ברמה הארצית. דבר זה יקל על מינוף נושאים שנתפסים כ"נשיים" יותר כמו חינוך, רווחה, בריאות שהם נושאים בתחום האחריות של הרשות המקומית, וזה יתרום לתמיכה במועמדות נשים כביטוי לייצוג נשי קולקטיבי.

ד"ר עינת גדליה לביא (אלבום פרטי)

** הכותבת היא מרצה בבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה שבמרכז הבינתחומי בהרצליה