האם אחריות בגין נפילת ניירות-ערך רובצת על כתפי הבנק ? – יאן קליימן

בחורה עם מחשב נייד

נדחתה טענת המערער כי האחריות בגין נפילת ניירות הערך רובצת על כתפי הבנק , הבנק המשיב הגיש תביעה בסדר-דין-מקוצר כנגד המערער ,לתשלום חוב שהצטבר בחשבונו של המערער אצל המשיב .המערער ביקש רשות להתגונן בטענה כי הבנק עודד אותו להשקיע כספים בצורה בלתי-מרוסנת בניירות – ערך ,ומשנפלו שערי הניירות ,כך נצברו חובות בחשבונו .לטענתו הובטח לו כי תיק ניירות -הערך בבנק ינוהל בזהירות ובמקצועיות ,אך לא היה כך .בית המשפט קמא דחה בקשתו להתגונן בפני התביעה ,מכאן הערעור .

נקבע ,מציין יאן קליימן ,כי גם אם תתקבל הגישה המרחיבה את קשת חובות האמון המוטלות על בנקים והרואה בהם כגופים "מעין ציבוריים " ,עדיין לא מצאנו כל פסול בהנהגות הבנק , יודגש כי לא נמצא כל רמז קל או ראשית להנהגות פסולה של הבנק או למניפולציה כלשהי מצדו ,הפעילות בחשבון נעשתה על דעתו וביזמתו של המערער ,החשבון שימש אף לצרכים אחרים , ואחריותו של הבנק לנפילתו הכלכלית לא הוכחה ,ולו אף לכאורה .לכן דין בקשתו של המערער להעניק לו רשות להתגונן להידחות .כאשר בית-המשפט נותן לנתבע את הרשות להתגונן על אף העובדה כי הגנתו דחוקה ביותר , הרי שיש להתנות מתן הרשות בהפקדת חלק מסכום התביעה בקופת בית המשפט .כך מובטח לפחות תשלום חלק מהחוב ,באם תדחה הגנת הנתבע .

הבנק המשיב הגיש תביעה לתשלום חוב נגד חברה המנהלת את חשבונה אצלו ,ונגד ערביה ,בית משפט קמא סרב ליתן להם רשות להתגונן ,ונתן פסק דין המורה להם לשלם את החוב ,מכאן הערעור , מציין יאן קליימן .

המערער מודה כי אכן נטלה החברה 2 הלוואות ,אולם לטענתו בקשתו לקבל את מסמכי הבנק המפרטים את החישוב החוב לא נענתה , וכן לטענתו לא הצליח למצוא בדפי הבנק הנמצאים בידיו זיכוי בגין רכב שנמכר בשל היותו משועבד להבטחת תשלום אחת מהלוואות .עוד טוען המערער כי אחת ההלוואות נלקחה עקב ייעוץ לוקה של הבנק שהיה מעוניין בכך שהחברה תרכוש ניירות – ערך מסוימים ,ולשם כך אישר לה את ההלוואה .

נקבע , מציין יאן קליימן , מומחה לדיני הבנקאות והפיננסיים , כי הגם כי בקשת המערער לדפי הבנק לא הוגשה כראוי ,ככל הנראה עקב היותו בלתי מיוצג ,הרי שלמרות שנראה כי הגנתו דחוקה ביותר ,הרי יש ליתן לו רשות להתגונן לאחר שיקבל את דפי הבנק .אולם ,בשל ההגנה הדחוקה שהוא מציג , יש להתנות את מתן הרשות להתגונן בהפקדת סכום של 150 אלף ש"ח ,אם לא יופקד הסכום , יינתן פסק-דין עפ"י האמור בתביעה .