גירושים: איך תשפיע ועדת שניט על חייכם?

ועדת שניט, לאחר שש שנות דיונים, למידה, שמיעת מומחים רבים ממגוון תחומים, וסקירה על המתרחש בעולם הן בתחום האחריות ההורית בגירושין והן בחקר התפתחות הילד, פרסמה דו"ח המלצות מקיף המשרטט את הרפורמה הנדרשת ומעגן את זכויות הילד ביחסים שבינו לבין הוריו. הוועדה ממליצה על גישה חדשה המעמידה את טובת הילד כ"שיקול ראשון במעלה", ומבוססת על אחריות הורית משותפת, אשר נשענת על מחקרים פסיכולוגיים עדכניים ועל אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד.

בחורה עם מחשב נייד

וועדת שניט מונתה לבדוק ולהמליץ בכל הקשור להיבטים המשפטיים של האחריות ההורית בגירושין. משימה קשה ומורכבת, אך חשובה מאין כמותה.

הוועדה, לאחר שש שנות דיונים, למידה, שמיעת מומחים רבים ממגוון תחומים, וסקירה על המתרחש בעולם הן בתחום האחריות ההורית בגירושין והן בחקר התפתחות הילד, פרסמה דו"ח המלצות מקיף המשרטט את הרפורמה הנדרשת ומעגן את זכויות הילד ביחסים שבינו לבין הוריו. הוועדה ממליצה על גישה חדשה המעמידה את טובת הילד כ"שיקול ראשון במעלה", ומבוססת על אחריות הורית משותפת, אשר נשענת על מחקרים פסיכולוגיים עדכניים ועל אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד.

כמובן, אין להתעלם מהעובדה שטובת הילד כרוכה גם בטובת הוריו, וחשוב להבין איך ישפיעו המלצות הוועדה, לאחר שיאושרו לחוק, על האינטראקציה ומאזן הכוחות בין ההורים הגרושים.

  • נקודת הפתיחה החדשה היא ששני ההורים נשארים הורי הילד – אמא ואבא, ללא כל הגדרה יחודית או שונה למי מהם.

ברגע שאין כל הגדרה, התייתר אחד המאבקים היותר כואבים – מאבק טעון אמוציות שהמערכת כיום אינה יודעת כיצד לפתור, ובעצם מלבה ומעצימה אותו – על הזכות לשימור המעמד והתפקיד ההורי.

הניסיון הבינלאומי מלמד כי במדינות אשר בהן בוטלה החזקה פחתו ההתדיינויות בבתי המשפט.

  • המשמעות הנובעת מביטול ההגדרה היא שלהורים אין זכויות ביחס לילד אלא חובה וסמכויות לממש את זכויותיו שלו, כולל זכותו לקיום קשר אישי, ישיר וסדיר עם כל הורה וכן לקיום קשר בינו לבין משפחתו הקרובה.

מעצם הגדרתה, האחריות ההורית תחול על כל הורה כל עוד ילדיו קטינים, ואין אפשרות להשתמט מאחריות זו.

  • שותפות ביחד ולחוד באחריות ההורית – שני ההורים שותפים בכל החלטה מהותית הנוגעת לילדם, ללא קשר לחלוקת זמני השהות של הילד עם מי מהם. הורה אינו רשאי לקבל כל החלטה מהותית לבדו, ללא הסכמת ההורה האחר, משום שבכל עת ההורה האחר שותף לאחריות ההורית.

החידוש והתוצאה המעשית הם שלא תהיה יותר חלוקה להורה בעל משמורת והורה בעל הסדר קשר, אלא שני הורים המטפלים ואחראים לילד על פי חלוקה שהוסכמה.

כאשר שני ההורים מודעים לכך שהם שותפים באחריותם לילד, הסיכוי שהם ישתפו פעולה ביניהם במגוון נושאים הקשורים לילד גבוה יותר.

  • הוועדה מבהירה, כי אחריות הורית משותפת אינה מחייבת חלוקה שווה של זמני שהות כחובה, שכן אין זו בהכרח טובת הילד. טובתו של הילד היא שחלוקת זמני השהות תותאם לתא המשפחתי הייחודי שלו.

השוני והבשורה הם בנקודת המוצא החדשה לפיה שני ההורים הם הורים נורמטיביים הראויים לגדל את ילדם. נקודת מוצא זו הפוכה לנקודת המוצא כיום האומרת שהילד יהיה אצל אמו 100% מהזמן בעוד שלאב מוענקים, לאחר בחינה קפדנית, הסדרי ראיה.

  • אמהות רבות כועסות וממורמרות על כך שהאב יכול, משפטית, שלא להגיע לראות את הילד, או להודיע ברגע האחרון שהוא לא יכול להגיע. צודקות! אמא היא לא בייביסיטר חינם.

ועדת שניט ממגרת בהמלצותיה את המצב הקיים, האבסורדי והפסול, לפיו במירב ההסכמים נכתב כי האב "רשאי" או "זכאי" לראות את ילדיו. הוועדה ממליצה על חלוקת זמני השהות של הילד כחלק מזכותו לקשר ההורי, ומתוך כך מדגישה שעל כל הורה להבטיח את מימוש זכות הילד לקשר אישי, ישיר ורציף עם ההורה האחר. הפרת הסכם הורות תאפשר להורה או לילד לפנות לבית המשפט, בבקשה לחייב את ההורה המפר לממש את אחריותו ההורית ואף לדרוש פיצויים בשל אי מימושה.

  • הוועדה ממליצה על חובת מילוי "תכנית הורות" וקביעה בחוק שחובת ההורים ליישב, ככל האפשר, חילוקי דעות ביניהם באמצעות מגשר, מתאם או איש מקצוע אחר, היות וההתדיינויות המשפטיות בעניינו של הילד לרוב פוגעות באופן ממשי בטובתו. המטרה בהכנת תוכנית הורות היא לתת להורים כלים להגיע להסכמות על ידי העלאת מירב הנושאים שניתן לחשוב עליהם כבר במועד הפרידה, למנוע התדיינות מיותרת, להעניק לילדים ולהורים ביטחון וליצור התנהלות צפויה עם היציאה לדרך החדשה.
  • הוועדה ממליצה שבית המשפט יגביל את עצמו בהפניית ההורים לתהליך מורכב ו"פולשני" (כמו בדיקת מסוגלות הורית), שהינו בדרך כלל גם יקר וממושך, לפני שנבחנה האפשרות להיעזר בגורם פחות "פולשני" ומורכב. המטרה, שוב, להימנע ככל הניתן מהעצמת הקונפליקט.

 ובימים אלו של שיח על הדרת נשים, מה עם מעמד האישה?

החוק כיום פוגע באמהות כנשים מעצם כך שהוא מקבע את תפקיד האם כמטפלת העיקרית בילד ולמעשה מהווה חסם לשינוי חברתי. אישה היא גם אמא, אך לא רק. ביטול חזקת הגיל הרך יאפשר, ואנו תקווה שאף יזרז, תהליך חברתי שבעיקרו ירחיב את הגדרת תפקידם של הגבר והאישה בחברה וכהורים.

דו"ח ועדת שניט הוגש לשר המשפטים אשר בחר לאמצו ולקדמו כהצעת חוק ממשלתית. בכך החל עידן חדש בכל הקשור להיבטים המשפטיים של האחריות ההורית בגירושין במדינת ישראל, לטובת ילדינו והוריהם כאחד.

גיא רוה הוא יו"ר עמותת הורות משותפת = טובת הילד .