בלחץ נשיאי לשכות המסחר נדחה הדיון בנושא דמי טיפול ארגוני בכנסת

היום יום א (29.4.18) הייתה אמורה וועדת העבודה והרווחה בכנסת לדון בנושא אישור תקנות דמי טיפול ארגוני שהגיש שר העבודה והרווחה חיים כץ לוועדה, שבמתכונתה הנוכחית היינה פגיעה קשה בחברנו בקהילה העסקית.

נשיא לשכת המסחר, דרור אטרי: "לשמחתי הצלחנו בלשכות המסחר להביא לביטול הדיון בנושא אישור תקנות דמי טיפול ארגוני שהגיש שר העבודה והרווחה חיים כץ לוועדה.

זו הפעם השנייה שהדיון בוועדה בנושא נדחה ואנו ממשיכים בעתירה שהגשנו, (לשכות המסחר: ירושלים, ב"ש ואילת ) לבג"צ כנגד שר העבודה והרווחה חה"כ חיים כץ, שלרגע התבלבל ושכח מה תפקידו האמתי – דאגה לשכבות החלשות במשק הישראלי, העובדים השקופים שהנם העצמאיים והעסקים הקטנים שנופלים תחת נטל הרגולציה ומבול של תביעות לתשלום דמי טיפול ארגוני, בדרישה לשלם כספים לארגונים שאינם חפצים להיות חברים בהם.

לא הייתה אבן שלא הפכנו בכדי לעצור את ניסיון שר הרווחה לאשר את התקנות בוועדת העבודה. קידמנו ישיבות עם שרים, חברות וחברי כנסת, בכירים בעולם המשפט והמשק הישראלי. זה המקום להודות לחברי שר הכלכלה אלי כהן – Eli Cohen שפעל נמרצות לסייע לחברנו בקהילה העסקית, ליו"ר הוועדה חה"כ אלי אלאלוף שנאות לדחות את קיום הוועדה לחברי נשיאי לשכות המסחר, לחברי יו"ר ארגון צהו"ב חבר לשכת המסחר ירושלים נעים יוסף ולכל חברותי וחברי שפועלים יחד איתנו לאורך כל הדרך.

נשיאי לשכות המסחר איחדו כוחות בכדי לדאוג לחברנו העצמאים והעסקים הקטנים בישראל במטרה להביא למניעת הפגיעה בחופש ההתאגדות של העסקים. שוב הוכחנו מהי כוחה של התאגדות.

תזכורת קצרה במה עסקינן?: על פי תקנות דמי טיפול ארגוני משנות השבעים, כאשר ניכרת הסכם קיבוצי בין ארגון עובדים לארגון מעסיקים, וההסכם מורחב על ידי שר העבודה והרווחה כך שיחול על כל הענף, חייבים כל אותם עובדים ומעסיקים שאינם מאוגדים בארגונים וחתמו על ההסכם לשאת בתשלום הקרוי "דמי טיפול ארגוני" – עבור אותם ארגונים שהביאו לכריתת ההסכם. שזה בסדר , כל עוד לא פוגעים בחופש הבחירה של בעל העסק היכן להתאגד. התקנות שהנן ישנות אינן נותנות את הדעת למצב העסקים הקטנים והבינוניים שקורסים תחת הנטל הכספי הכבד שלהם כבעלי עסקים.

לאחרונה פנינו (נשיאי לשכות המסחר: י-ם דרור אטרי, ב"ש והנגב משה טרבלסי, אילת דני להב ודרשנו משר העבודה לחזור בו מן התקנות כפי שהציג , (לאחר שיהוי של שנים רבות) בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת והודענו כי לא נאפשר פגיעה בחברינו בקהילה העסקית ובחופש הבחירה שלהם היכן להתאגד ובאיזה ארגון מעסיקים הנם מעוניינים להיות חברים . משיקולים זרים בחר השר ( ויתכן אף פוליטיים) למעול בתפקידו ולהביא לפגיעה קשה בזכותם הבסיסית של חברנו בקהילה העסקית, בחופש התאגדותם, שהינה זכות יסוד, והעביר לוועדה תקנות פוגעניות מאוד.

על כן, כפי שהודענו לשר כאמור, באם לא יתקן את התקנות אותם ביקש להעביר בוועדת העבודה בכנסת בהקדם נפנה לערכאות משפטיות ונפעל לעצור את הפגיעה אותה מוביל השר כנגד העצמאיים והעסקים הקטנים בישראל, מי שלא נענה השר לפנייתנו בכבוד הראוי החלטנו להגיש את העתירה והמשכנו במאבקנו ברמה הפוליטית ובמסדרונות הכנסת.

העסקים הקטנים הינם העובדים השקופים של המשק המתמודדים מול מציאות לא פשוטה, כעת מבקשים להמשיך ולפגוע בהם ולמנוע מהם את זכותם הבסיסית שהינה זכות הבחירה היכן להתאגד. יחד עם חברנו בלשכות המסחר : אילת וב"ש, הוכחנו מהי כוחה של ההתאגדות והצלחנו להתגבש יחדיו לפעילות משותפת להוצאת העצמאים והעסקים הקטנים והבינוניים בישראל מעבודת לחירות, אנו נחושים להמשיך בעמידתנו האיתנה לצד חברנו העסקים הקטנים ולא נאפשר ליישום הגזרה .

אני מציע לאיש לא להתבלבל, לא נאפשר פגיעה בחברנו וגזירת קופונים פוליטיים על גבן של חברנו בקהילה העסקית. אנחנו יודעים לתת מילה טובה למי שיסייע לחברנו ומצד שני לא נבחל בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו כדי לגונן על כל ניסיון לפגוע בחופש ההתאגדות של בעל/ת עסק ובזכויותיהן הבסיסיות.

המערכה לא תמה אך, בטוחני כי בכוחות משותפים נדע להמשיך לעמוד איתנה לצד חברנו העצמאים והעסקים הקטנים בישראל, נמשיך לעדכן !!! "

בתמונה: נשיא לשכת המסחר ירושלים דרור אטרי, שר הכלכלה חה"כ אלי כהן – Eli Cohen, נשיא לשכת המסחר ב"ש משה טרבלסי,ונשיא לשכת המסחר אילת דני להב, צילום דף ראשון מעתירה שהוגשה הבוקר בבג"צ בחותמת נתקבל ע"י מזכירות ביהמ"ש,נשיא לשכת המסחר חיפה David Castel בוועידת הצפון אותו יזמה לשכת המסחר חיפה שהייתה הראשונה שהגישה בג"צ בשנת 2014.

dmei

צילום: אגף דוברות לשכת המסחר ירושלים