בית המשפט העליון נתן צו על תנאי המורה לשר האוצר ולשר הפנים להסביר מדוע לא יקבעו תקנות בקשר לחוק חובת המכרזים

בחורה עם מחשב נייד

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס- נוסחה למיליון הראשון

עו”ד נועם קוריס כותב על איגוד האינטרנט ועל לשון הרע

עו"ד נועם קוריס: תקנון בחינם לאתר אינטרנט

במסגרת בג"ץ  8438/16 שנדון בפני כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר, כבוד השופט ע' פוגלמן וכבוד השופטת י' וילנר הורה השבוע (23.4.18) בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, כי על שר הפנים ושר האוצר להסביר מדוע לא יקבעו תקנות לעניין מכרזים של תאגידים מקומיים, בהתאם לחוק חובת המכרזים (תיקון מס' 14), התשס"ג-2002

במסגרת העתירה שהוגשה על ידי אמון הציבור שהנה חברה לתועלת הציבור נקבע על ידי בג"צ בין היתר, כי על יסוד העתירה שהובאה בפניו והתגובות לה, ועל יסוד ההודעה המעדכנת מטעם המשיבים 2-1 מתאריך 07.03.2018 והתגובות לה שנמסרו מטעם הצדדים לאחר הדיון שהתקיים בעתירה – ניתן צו-על-תנאי המורה למשיב 1 להתייצב וליתן טעם מדוע לא יתקין תקנות בהתייעצות עם המשיב 2 לפי הוראות סעיף 4 לחוק חובת המכרזים (תיקון מס' 14), התשס"ג-2002(להלן – החוק), בעניין חובת מכרזים של תאגידים מקומיים, כמשמעם בחוק.

משמעותו של הצו על תנאי שניתן על ידי בית המשפט העליון בנושא, הנה שהעתירה הראתה לכאורה סיבה מוצדקת לדיון בה, כאשר כעת יאלצו השרים לנמק ולהסביר מדוע לא ייתקנו את התקנות המבוקשות, או שיאלצו להתקין תקנות אלו בלוח זמנים שייקבע.

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי וגישור מאז שנת 2004.

נועם קוריס
עו"ד נועם קוריס