ביחסים הללו בינה לבינו, יש הרבה סיפורים…מסתבר שזה משהו, שהוא חלק מהחיים…

בחורה עם מחשב נייד

הלוואי ולמרות כל הקשיים טעם
החיים המשכר, מפיח רוח חיים, המשכר ומרתק,
רבים… שהיו רוצים בכך והיו מבקשים,
לעולם לא להפסיק לטעום הטעם הזה,
הנפלא הזה, ההזוי הזה, המשכר הממכר הזה,
טעם החיים.

גם היו מוכנים להשאר בני 20,
איש לא רוצה להיות זקן חלש…עדיף להיות צעיר לנצח,
אבל זאת מבלי להפסיד את התענוג הזה,
שיש בחיים המשגעים,
במיוחד כל קשור בגידול ילדים נכדים נינים….
ומבלי להפסיד כמובן את אלו שלכולנו כל כך יקרים.

אבל הכל מתחיל באיזה שהוא מקום,
והמקום הזה הוא, היחסים בינה לבינו,
והוא מספר לה או היא לו,
ביחסים הללו בינה לבינו,
יש הרבה סיפורים…
מסתבר שזה משהו,
שהוא חלק, מהחיים.

אין טוב בלי רע, אין יפה בלי מכוער,
וככה ניראה שזה רצונו של מי שברא העולם הזה,
אותו איש לא ישנה לבטח לא חיות האדם,
לבטח לא האנשים…

שאולי יום אחד, פעם, יהפכו מחיות להיות בני אדם,
ואז יהיה עולם מושלם, בו ישנם כל כך הרבה…
אנשים נפלאים שקולם לא תמיד נשמע…
לכן רצוי לחזור ולחזק, לחזק את שנאמר בהתחלה,

טעם החיים המשכר, מפיח רוח חיים,
המשכר ומרתק, רבים…
שהיו רוצים בכך ומבקשים,
לעולם לא להפסיק לטעום הטעם הזה,
הנפלא הזה, ההזוי הזה, המשכר הזה הממכר הזה,
טעם החיים.

שמגיע שלב בו מבינים,
אם נרצה או לא נרצה,
לפתע מסתלקים מעולם הזה,
מפנם מקום לצעירים יפים וחכמים יותר…
אבל כל עוד חיים וצעירים,
אוהבים עובדה קטנה זו לשכוח….
נוהגים זה בזה כמו חיות אדם ,
חיות החזקות מבני האדם.

כואב אבל זה מה שיש.
אלו החיים, לטוב ולרע.
נשתדל להנות מהם כל רגע,
נילחם על החיים הטובים האהובים…

ורק שנזכור מידי יום ולהודות ולומר תודה
על שנולדנו על שאנו חיים,

שיהיה לכולנו שבוע טוב, ועוד מעט שנה טובה. יחי החיים היפים.
חיבוק גדול לכולם, הגם שזה ממרחקים.