"בזמן אחר" מאת ג'יליאן קנטור

האהבה חיברה ביניהם. אבל רק הזמן יכול להציל אותם