באמצע הרחוב

או, דברים שאני עושה כשאתם ישנים

אם תסתכלו טוב, יש לי חתולים על הציפורן!
אם תסתכלו טוב, יש לי חתולים על הציפורן!
אם תסתכלו טוב, יש לי חתולים על הציפורן!