אפשר להתגרש בשלום

בחורה עם מחשב נייד

למרות שגירושים מהווים שלב של התמודדות לא פשוטה, עדיין ניתן לבצעו בדרך טובה, נכונה ובדרכי שלום.
גישור גירושין, מאפשר לצדדים להגיע לידי הסכמות באמצעות שימוש חכם של המגשר בתכנית מפגשים  והכוונה.

המטרה היא להביא להידברות משותפת גם אם לא ממש מעוניינים ואף להציע לכל צד "לשפוך" את אשר על ליבו.
המגשר כצד שלישי ניטרלי, מאפשר חיבור בים הצדדים וגמישות בדרכיו הבלעדיות ובהתאם ליכולותיו ומקצועיותו.

בדרך זו ניתן להגיע לתוצאות מהירות הרבה יותר, לתוצאות נכונות  – אשר מתווכחות באמצעות המגשר והגעה סופית להסכם חתום.

להתגרש בשלום

אפשר להתגרש בשלום

אפשר להתגרש בשלום