אני באה

בחורה עם מחשב נייד

אני באה מאהבה
מפשטות,
משמחה,
משאיפה להצלחה.

אני באה מאמת,
מרצון לתת,
להעניק
ולכבד.

לפעמים אני באה מכעס,
מתבוסה,
מעצב
ומאכזבה.

אני שמה את הלב על השולחן-
זה יוכרע לכאן או לכאן
שלמה עם עצמי בכל מובן.